Tiềm năng và thế mạnh - Huyện Đakrông

 

 
 
slide 5
 
 
slide 4
 
 
 
Slide 8
 
 
Slide 7
 
 
slide 1
 
 
slide 2
 
 
slide 3
 
 
slide 4
 
 
Slide 6
 
 

Đakrông: Tiềm năng và thế mạnh

Sau 26 năm xây dựng và trưởng thành, được sự đầu tư hỗ trợ về mọi mặt của Trung ương, của UBND tỉnh và các Sở, ban ngành, các huyện, thị bạn cùng với sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ và nhân dân huyện nhà, Đakrông đã phát huy tinh thần sáng tạo, độc lập tự chủ, nhanh chóng vượt qua khó khăn, thử thách, khôi phục và phát triển kinh tế- xã hội, thu được những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực: Kinh tế có bước phát triển và tăng trưởng với tốc độ cao, văn hoá xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống nhân dân được cải thiện đáng kể, quốc phòng an ninh được giữ vững, chính trị ổn định. Hệ thống chính trị các cấp được củng cố ngày càng vững mạnh, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, sự điều hành quản lý của Chính quyền các cấp, vai trò của mặt trận và các đoàn thể ngày càng được nâng lên. Những thành tựu to lớn đó đã tạo thế và lực mới đưa huyện Đakrông tiếp tục phát triển, đẩy mạnh sự nghiệp CNH-HĐH, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội  Đảng bộ Huyện, Đại hộiĐảng bộ Tỉnh đã đề ra.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá, năm 2020 là 6,41%, năm 2021 là 11,67% và năm 2022 là 17,09%.Tổng giá trị sản xuất các ngành năm 2022 là 1.253,11 tỷđồng.Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 là 29,2 triệu đồng/người/năm.

Sản xuất nông lâm nghiệp có sự phát triển khá toàn diện với một cơ cấu kinh tế đa dạng, phù hợp với đặc điểm từng vùng; đã khai thác được những tiềm năng, lợi thế sẵn có và huy động các nguồn lực bên ngoài phục vụ đắc lực cho việc thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Tổng giá trị sản xuất ngành năm 2022 là 429,99 tỷ đồng.Diện tích gieo trồng hàng năm liên tục được mở rộng; năng suất sản lượng các loại cây trồng, sản phẩm hàng hóa nông nghiệp không ngừng được nâng cao. Năm 2022, tổng diện tích gieo trồng các loại cây là 7.882,3ha. Tổng sản lượng lương thực có hạt năm 2022 là10.670 tấn. Chăn nuôi có bước phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, chăn nuôi có chuồng trại, chăn dắt. Số lượng đàn gia súc, gia cầm cơ bản tăng qua các năm. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng năm 2022 là 1.368 tấn. Giá trị ngành chăn nuôi đạt 60,12 tỷ đồng vào năm 2022.Trồng rừng, chăm sóc và bảo vệ rừng đã được quan tâm đầu tư và có bước phát triển đáng kể, bình quân mỗi năm trồng được trên 800 -1000 ha rừng tập trung, 20 - 30 vạn cây phân tán.Độ che phủ rừng toàn huyện cuối năm 2022 đạt 65,29%.

Ngành công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp tiếp tục tăng trưởng cao và có bước chuyển biến tích cực về cơ cấu sản xuất, chất lượng sản phẩm. Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2022là 461,655 tỷ đồng. Công nghiệp năng lượng được đầu tư, công nghiệp khai thác cát, sạn, dăm gỗ rừng trồng hoạt động hiệu quả góp phần tăng nhanh giá trị sản xuất ngành. Hiện nay trên địa bàn có 06 nhà máy thủy điện được xây dựng và đang hoạt động, 02 nhà máy thủy điện chuẩn bị hoàn thành và 02 nhà máy điện gió đang trong quá trình khảo sát lập dự án đầu tư. Các cơ sở sản xuất công nghiệp tăng đáng kể, góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động.

Hoạt động của ngành thương mại, dịch vụ phát triển, bước đầu đáp ứng nhu cầu đời sống xã hội, mạng lưới thương mại dịch vụ có bước phát triển cả về quy mô, cơ cấu ngành nghề. Giá trị sản xuất ngành Thương mại – dịch vụ là 191,132tỷ đồng vào năm 2022. Hàng hóa dịch vụ cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của người dân trên địa bàn, mạng lưới bán lẻ phát triển rộng rãi hơn. Mạng lưới thương mại, dịch vụ trên địa bàn ngày càng tăng đáp và ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của người dân. Đến nay trên địa bàn toàn huyện có 1.182 cơ sở sản xuất kinh doanh TMDV, 12 doanh nghiệp/HTX sản xuất kinh doanh. Hoạt động du lịch đã bắt đầu có những bước tiến khởi sắc, du lịch được quan tâm phát triển. Các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm của địa phương được tích cực triển khai. Một số tiềm năng, lợi thế về du lịch bắt đầu được đầu tư, khai thác như: Khu du lịch cộng đồng Klu; Khu di tích Quân đoàn 2, Nhà truyền thống Vân Kiều, Pa Cô; Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông.

Hiện nay, 100% các tuyến đường từ trung tâm xã đến đường huyện đã đạt chuẩn. Nhiều công trình hạ tầng xã hội được xây dựng. Cụm công nghiệp Krông Klang đang từng bước được hoàn thiện nằm thu hút đầu tư và triển khai thực hiện các dự án. Hệ thống thủy lợi được đầu tư, nâng cấp đồng bộ, cơ bản đảm bảo chủ động tưới, tiêu, phục vụ sản xuất. Việc quy hoạch, xây dựng các khu tái định cư được quan tâm nhằm ổn định đời sống dân cư. Hạ tầng nước sinh hoạt được đầu tư, đảm bảo cấp nước cho người dân toàn huyện, tỷ lệ dùng nước sạch ở thị trấn tăng năm 2022 là 96,03%, ở nông thôn là 87%. Hạ tầng điện phát triển rộng khắp. Tỷ lệ hộ dùng điện lưới quốc gia đạt 99,09% vào cuối năm 2022. Đã tập trung phát triển những ngành thế mạnh của huyện như: Thăm dò, khai thác khoáng sản, phát triển thủy điện; phát triển các ngành nghề truyền thống như: dệt thổ cẩm, nấu rượu men lá, làm chổi đót,...

Ngành giáo dục và đào tạo đã có sự phát triển cả về lượng và chất, quy mô các ngành học, bậc học tiếp tục được mở rộng; Hệ thống cơ sở vật chất, trường lớp, nhà ở giáo viên, thiết bị trường học được đầu tư xây dựng, bổ sung hoàn thiện theo hướng chuẩn hóa; Phong trào xã hội hóa giáo dục phát triển mạnh mẽ. Thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện về giáo dục - đào tạo. Mạng lưới trường, lớp được quy hoạch, sắp xếp hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ, học sinh trong độ tuổi đến trường. giai đoạn 2018-2022 có nhiều học sinh tham gia và đạt giải trong các cuộc thi, kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Công tác đăng kí kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia được quan tâm chỉ đạo.

Công tác y tế, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng. Đến cuối năm 2022, tổng số giường bệnh kế hoạch: 95 giường; Tổng số giường bệnh thực kê: 200 giường; toàn huyện có 02 cơ sở y tế tuyến huyện và 13/13 xã, thị trấn đều có trạm y tế. Công tác y tế dự phòng và các chương trình mục tiêu y tế được thực hiện có hiệu quả. Công tác quân dân y kết hợp đi vào nề nếp, góp phần thực hiện tốt chăm sóc sức khỏe cho nhân dân tại các thôn, bản vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

Văn hóa - xã hội, thông tin tuyên truyền không ngừng lớn mạnh. Nội dung tuyên truyền đã tập trung hướng về cơ sở, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương. Các phong tục lạc hậu không phù hợp với nếp sống văn hóa mới dần được xóa bỏ; hương ước, quy ước được người dân thực hiện tốt.

Lao động - việc làm và đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm nhằm giảm nghèo nhanh và bền vững cho người dân, các chương trình giảm nghèo được thực hiện đồng bộ. Hàng năm có khoảng 700-800 lao động được tạo việc mới góp phần nâng cao đời sống của người dân, giảm thiểu tỷ lệ thất nghiệp ở địa phương, đồng thời góp phần làm giảm nghèo nhanh và bền vững cho địa phương.

Quốc phòng- an ninh được tăng cường, chính trị- xã hội ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Khu vực phòng thủ huyện được xây dựng vững, chắc gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân. 

Sau hơn 25 năm xây dựng và trưởng thành, huyện nhà đã đạt được những thành quả quan trọng như trên, trước hết là nhờ vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; Đặc biệt là những chính sách về hỗ trợ và phát triển kinh tế - xã hội cho những vùng có điều kiện khó khăn như Đakrông. Đồng thời, huyện thường xuyên nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; Sự hỗ trợ, giúp đỡ tận tình của các sở, ban ngành cấp tỉnh. Trong những năm qua, các chương trình mục tiêu và mục tiêu quốc gia và nhiều chương trình dự án trong và ngoài nước khác đã dược đầu tư trên địa bàn huyện đem lại hiệu quả thiết thực, tạo ra thế và lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội huyện nhà. Nhân dân một lòng tin tưởng vào Đảng, vào chế độ; Tin tưởng vào đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, thi đua thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công cuộc xóa đói giảm nghèo trên địa bàn.Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Đakrông đã được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Trong tháng 5/2023, huyện đang đề nghị Ban TĐKT tỉnh, UBND tỉnh, Ban Thi đua, Khen thưởng Trung ương xem xét, trình cấp có thẩm quyền tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Đakrông.

Video clips
Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập12
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm6
  • Hôm nay3,036
  • Tháng hiện tại173,895
  • Tổng lượt truy cập5,340,221
Chương trình phát thanh
plds