Cơ cấu tổ chức - Huyện Đakrông

 

THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

STT Họ và tên Chức vụ SĐT di động SĐT cơ quan Email
1 Nguyễn Trí Tuân TUV, Bí thư Huyện ủy 02333606575 0919228368 nguyentrituan@tinhuyquangtri.vn
2 Hồ Văn Dương PBT Thường trực Huyện ủy, CT HĐND huyện 02333606575 0917200201 hovanduong.dkr@tinhuyquangtri.vn
3 Thái Ngọc Châu PBT, Chủ tịch UBND huyện 02333 886 488   thaingocchau@quangtri.gov.vn

 

VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY

STT Họ và tên Chức vụ SĐT di động SĐT cơ quan Email
1 Lê Minh Đức HUV, Chánh Văn phòng 02333606575 0982886546 leminduc.dkr@tinhuyquangtri.vn
2 Phan Thanh Hưng Phó Chánh Văn phòng   0916212248 phanthanhhung.dkr@tinhuyquangtri.vn
3 Nguyễn Thị Hảo Phó Chánh Văn phòng   0945416045 nguyenthihao.dkr@tinhuyquangtri.vn
4 Nguyễn Thị Hiếu Văn thư 02333886220 0914633557 nguyenthihieu.dkr@tinhuyquangtri.vn

 

ỦY BAN KIỂM TRA HUYỆN ỦY

STT Họ và tên Chức vụ SĐT di động SĐT cơ quan Email
1 Lê Quang Cường UVBTV, Chủ nhiệm UBKT 02333886250 0914737281 lequangcuong.dkr@tinhuyquangtri.vn
2 Hồ Thị Cam HUV, Phó Chủ nhiệm UBKT   0944759555 hothicam.dkr@tinhuyquangtri.vn

 

BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY

STT Họ và tên Chức vụ SĐT di động SĐT cơ quan Email
1 Nguyễn Văn Đạt HUV, Trưởng ban tổ chức     nguyenvandat@quangtri.gov.vn
           

 

BAN TUYÊN GIÁO  HUYỆN ỦY

STT Họ và tên Chức vụ SĐT di động SĐT cơ quan Email
1 Hồ Thị Kim Cúc UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo 02333886306 0914214299 hothikimcuc.dkr@tinhuyquangtri.vn
2 Nguyễn Văn Ái Phó Trưởng Ban Tuyên giáo   0914164729 nguyenvanai.dkr@tinhuyquangtri.vn

 

BAN DÂN VẬN  HUYỆN ỦY

STT Họ và tên Chức vụ SĐT di động SĐT cơ quan Email
1 Hồ Văn Hiếu Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy 02333886370 0911395234 hovanhieu.dkr@tinhuyquangtri.vn
2 Hồ Thị Lan Phụng Phó Trưởng Ban Dân vận   0942792390 hothilanphung.dkr@tinhuyquangtri.vn

 

TRUNG TÂM CHÍNH TRỊ HUYỆN

STT Họ và tên Chức vụ SĐT di động SĐT cơ quan Email
1 Hồ Thị Kim Cúc Giám đốc      hothikimcuc.dakrong@quangtri.gov.vn
2 Lê Thị Lệ Huyền Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện   0915326456 lethilehuyen.dkr@tinhuyquangtri.vn

 

 

]]>

Thông tin Thường trực HĐND và các ban HĐND huyện

Họ và tên Hồ Văn Dương
Chức vụ Chủ tịch HĐND huyện
Số điện thoại 02333606575
Email hovanduong.dkr@tinhuyquangtri.vn

Họ và tên Trần Văn Chạy
Chức vụ Phó chủ tịch HĐND huyện             
Số điện thoại 0912 348 175
Email tranvanchay@quangtri.gov.vn

Họ và tên Hồ Văn Đang
Chức vụ Trưởng ban dân tộc - HĐND huyệ
Số điện thoại 0914 179 963
Email hovandang@quangtri.gov.vn

Họ và tên Lê Thị Hồng Sáu
Chức vụ Phó ban pháp chế - HĐND huyện  
Số điện thoại 0845 679 979
Email lethihongsau@quangtri.gov.vn

Họ và tên Lê Quang Cường
Chức vụ Trưởng ban KTXH- HĐND huyện   
Số điện thoại 0914 737 281
Email lequangcuong

Họ và tên Nguyễn Văn Khánh 
Chức vụ

Phó ban KTXH - HĐND huyện

Số điện thoại 0914 826 567
Email nguyenvankhanh@quangtri.gov.v  

 

]]>

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT

Họ và tên khai sinh:          LÊ ĐẠI LỢI               Giới tính: Nam

Họ và tên thường gọi:       LÊ ĐẠI LỢI              

Sinh ngày :                        07/11/1976

Quốc tịch: Việt Nam        Dân tộc: Kinh                   Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Trung Sơn, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị

Nơi cư trú: Phường 5, Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Trình độ:

+ Giáo dục phổ thông:             12/12

+ Chuyên môn, nghiệp vụ:     Thạc sỹ quản lý kinh tế,

                                                  Kỹ sư xây dựng;

                                                  Cử nhân Kế toán

+ Trình độ chính trị:            Cao cấp

+ Ngoại ngữ:                       B Anh văn

Nghề nghiệp:  Cán bộ:

Chức vụ:  Phó chủ tịch UBND huyện

 Nơi làm việc:  UBND huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị

 Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 10/01/2004  Ngày chính thức: 10/01/2005

Tình trạng sức khỏe:        Tốt

NHIỆM VỤ ĐƯỢC PHÂN CÔNG

Theo dõi, chỉ đạo và phụ trách các lĩnh vực công tác: Tài nguyên, khoáng sản và môi trường; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; điện; giao thông, vận tải; bưu chính, viễn thông; thương mại, dịch vụ; thống kê; dân tộc; hợp tác xã và tổ hợp tác, doanh nghiệp ngoài quốc doanh; nước sạch đô thị; nông nghiệp và phát triển nông thôn, thuỷ lợi, nước sinh hoạt nông thôn; rà phá bom mìn; định canh định cư, di dân phát triển kinh tế mới; khoa học và công nghệ; giải phóng mặt bằng; chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới.

Trực tiếp phụ trách và làm Trưởng các các Ban và Hội đồng thuộc lĩnh vực phụ trách theo phụ lục đính kèm.

Trực tiếp chỉ đạo việc giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực phụ trách theo thẩm quyền.

Giữ mối liên hệ giữa UBND huyện với Hội Nông dân, Liên đoàn Lao động huyện.

 Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo và theo dõi các cơ quan, đơn vị: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Dân tộc, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm phát triển Cụm công nghiệp và Khuyến công, Trung tâm Môi trường và Đô thị; Bưu điện huyện, Chi nhánh Viễn thông Đakrông, Viettel Đakrông, Chi cục Thống kê, Hạt Kiểm lâm, Trạm Khuyến nông, khuyến ngư, Trạm Chăn nuôi - Thú y, Trạm Trồng trọt – Bảo vệ thực vật, Chi nhánh điện lực Đakrông; các cơ quan quản lý đường bộ đóng trên địa bàn huyện, Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông, Ban quản lý rừng phòng hộ Hướng hoá - Đakrông, các nhà máy sản xuất điện trên địa bàn huyện và các cơ quan, đơn vị khác theo lĩnh vực phụ trách.

Thực hiện các công việc khác theo phân công của Chủ tịch UBND huyện.

]]>