Nguồn nhân lực - Huyện Hải Lăng

 

Tổng dân số toàn huyện là 79.260 người

Nam: 38.714 người - Nữ: 40.546 người

Số dân trong độ tuổi lao động là 39.903 người

Lao động nam: 19.388 người, chiếm 48,59% -Lao động nữ: 20.515 người, chiếm 51,41%

Lao động qua đào tạo toàn huyện đạt 61%

Trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ nghề đạt 40,2%.

Nguồn số liệu Cục Thống kê tỉnh gửi vào cho huyện làm niên giám 2022

Phân bố lao động

01 TRUNG TÂM GDNN-GDTX Hải Lăng

Với 02 cơ sở. Đào tạo về các lĩnh vực Nông nghiệp, Phi nông nghiệp...

42 TRƯỜNG CÔNG LẬP

20 trường mầm non, 19 trường THCS, 3 trường THPT

TRUNG TÂM Y TẾ - CƠ SỞ Y TẾ

Cơ sở y tế 17

Trong đó: Trung tâm y tế tuyến huyện: 01; Trạm y tế xã, phường: 16

190 Giường bệnh

Trong đó: Trung tâm y tế tuyến huyện: 143; Trạm y tế xã, phường: 47.

Nhân lực y tế: 179 người

Trong đó: Bác sĩ: 39; Y sĩ: 28; Y tá, điều dưỡng: 52; hộ sinh: 32; Dược sĩ: 10; Dược sĩ cao đẳng, trung cấp: 18;

Số liệu năm 2021