Liên hệ - Huyện Hải Lăng

 

 

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN, PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT VÀ CỤM CÔNG NGHIỆP HUYỆN HẢI LĂNG

Địa chỉ: 21 Bùi Dục Tài, Thị trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị
Nguyễn Xuân Hòa – Giám đốc
Điện thoại 0913442681
Email: Nxhoahl@gmail.com
Trần Đức Hiền – Phó Giám đốc
Điện thoại 0945485222
Email: duchienqt75@ gmail.com

PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG HUYỆN HẢI LĂNG

Địa chỉ: 07 đường 3/2, thị trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.
Người đại diện: Lê Nhân Mạnh - Trưởng Phòng
Điện thoại 0918673665
Email: nguyenductan@ quangtri.gov.vn