Dự án đã kêu gọi đầu tư - Huyện Hải Lăng

 

31 dự án ưu tiên thu hút đầu tư

4.3 ngàn tỷ đồng vốn đầu tư dự kiến

- Công nghiệp sản xuất, chế biến nông nghiệp, thực phẩm, dược liệu

- Các dự án về TM, DV; Trung tâm thương mại, siêu thị, khu đô thị

- Công nghiệp cơ khí và sản xuất kim loại

- Cơ sở hạ tầng các cụm công nghiệp

- Công nghiệp xử lý phế thải rắn

- Công nghiệp chế biến lâm sản

- Các dự án về du lịch