Chi tiết tin tức - Huyện Đakrông

 

Đakrông: Kết quả sau 15 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW về công tác Thanh niên

8:37, Thứ Tư, 9-8-2023 427 0

Thanh niên là một trong những lực lượng rất quan trọng, ngay từ khi mới thành lập, Đảng ta đã rất quan tâm đến công tác thanh niên. Liên tục trong suốt mấy chục năm qua Đảng đã ban hành nhiều Chỉ thị, Nghị quyết về công tác thanh niên và đã tạo được chuyễn biến tích cực cả về nhận thức và hành động cho đoàn viên thanh niên. Phần lớn thanh niên có ý chí vươn lên trong học tập, phát huy tốt vai trò xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, sẵn sàng tham gia vào hoạt động trên mọi lĩnh vực, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Đoàn Thanh niên đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tễ La Lay phối hợp với xã đoàn A Ngo tặng dê giống theo mô hình “ Dê giống khởi nghiệp” cho gia đình đoàn viên Hồ Văn Bay ở thôn La Lay xã A Ngo, huyện Đakrông.

     Hiện nay, toàn huyện Đakrông( Quảng Trị) có 22 tổ chức cơ sở Đoàn ( gồm 13 Đoàn xã, thị trấn; 02 Đoàn trường học; 01 Đoàn cơ sở lực lượng vũ trang(LLVT); 02 Đoàn khối CC,VC và 04 chi đoàn khối cơ quan doanh nghiệp) với 2.497 đoàn viên. Hội Liên hiệp Thanh niên có 13 Hội cơ sở, 78 chi hội với 5.058 hội viên tham gia sinh hoạt.

      Xác định tầm quan trọng của công tác thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, công tác thanh niên luôn được các cấp uỷ Đảng, chính quyền và ban ngành đoàn thể quan tâm. Ngay sau khi Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước” được ban hành, Ban thường vụ Huyện uỷ đã chỉ đạo 100% tổ chức cơ sở Đảng học tập Nghị quyết 25 lồng ghép với các Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đồng thời đã ban hành chương trình hành động số 52-CTr/HU ngày 06/01/2009 về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW và việc thực hiện chương trình hành động số 69-CTHĐ/TU của Tỉnh ủy. Thông qua việc học tập Nghị quyết, nhận thức trách nhiệm của nhiều cấp uỷ Đảng, chính quyền xã, thị trấn, thủ trưởng các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn huyện và đại bộ phận đoàn viên thanh niên được nâng cao về quan điểm, nhận thức chủ trương, chính sách nhằm khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Huyện đoàn Đakrông phối hợp với ĐTN Công an tỉnh phát động Chiến dịch “ Hè tình nguyện” và trao tặng nhiều công trình ý nghĩa cho người dân cụm xã Tà Rụt

    Chỉ tính riêng trong nhiệm kỳ 2017-2022, với sự nổ lực cố gắng của các cấp bộ Đoàn trên địa bàn huyện ,các hoạt động giáo dục truyền thống được triển khai sâu rộng với nhiều hình thức phong phú sáng tạo có giá trị giáo dục cao, thu hút đông đảo đoàn viên thanh, thanh thiếu niên và tầng lớp Nhân dân hưởng ứng tham gia như: Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa - Uống nước nhớ nguồn”, “ Lễ thắp nến tri ân”; “ Bữa cơm Tất niên” khi Tế đến- Xuân về.  Thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, người có công; chăm sóc, tôn tạo và phát huy giá trị các khu di tích lịch sử, văn hóa. Tổ chức tuyên truyền trong đoàn viên thanh niên và Nhân dân đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua  “Tuổi trẻ Đakrông chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đã xây dựng 12 công trình thanh niên cấp huyện; 525  công trình, phần viêc thanh niên cấp cơ sở với tổng trị giá gần 2 tỷ đồng; xây dựng 48,5 công trình thanh niên “ Ánh sáng đường quê”  với tổng kinh phí trên 490 triệu đồng; Chương trình  “ Xuân tình nguyện” “ Tháng ba biên giới”, “ Ngày hội hiến máu”… được tiếp tục phát triển về quy mô, có chất lượng, có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng được cấp ủy, Chính quyền các cấp đánh giá cao.Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã nhanh chóng triển khai các hoạt động phòng, chống với nhiều hình thức sáng tạo, phù hợp như: Chương trình “ san sẽ yêu thương- hướng về thành phố mang tên Bác”; “ Áo xanh hành động đẩy lùi Covid-19” do Ban Thường vụ tỉnh đoàn phát động. Đồng thời thành lập 13 đội tình nguyện ứng phó với mưa lũ với gần 1000 đoàn viên tham gia; Thành lập 76 đội hình hỗ trợ người dân khai báo y tế qua ứng dụng NCOVI.  Chỉ đạo Đoàn các xã thúc đẩy tinh thần xung kích thực hiện nhiệm vụ quốc phòng- an ninh, phối hợp với Hội đồng nghĩa vụ quân sự  các cấp tích cực tuyên truyền , vận động đoàn viên , thanh niên tham gia nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc…

   Cùng với việc tích cực triển khai bằng hành động cụ thể , công tác giáo dục pháp luật, nhất là các văn bản Luật mới, sửa đổi: Luật bầu cử Quốc hội, Luật hôn nhân  Gia đình, Luật phòng chống Ma túy, Luật giao thông đường bộ, Luật chống tham nhũng, Luật Thanh niên..... được các cấp đoàn thực hiện tốt, qua đó nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho ĐVTN, xây dựng giá trị hình mẫu Thanh niên thời kỳ mới, hướng đến giá trị “ Tâm trong- trí sáng-, hoài bão lớn” .Công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên  mới cho thanh niên được các cấp, các ngành quan tâm , 15 năm qua, các cơ sở Đoàn đã bình xét trên 2.000 đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng bồi dưỡng và  đã kết nạp gần 500 đoàn viên ưu tú vinh dự được đúng vào hàng ngũ của Đảng. Song song với công tác giáo dục chính trị, công tác đào tạo, học tập nâng cao trình độ và kỷ năng hội nhập, công tác hướng nghiệp dạy nghề cho thanh niên đã được các cấp uỷ Đảng, chính quyền quan tâm, đến nay, đã có trên 10.000 thanh niên được giới thiệu việc làm, hơn 3.000 thanh niên xuất khẩu lao động; tạo việc làm mới cho hơn 2.000 đoàn viên, hội viên... nhiều thanh niên đã mạnh dạn mở rộng quy mô sản xuất tạo thêm việc làm  góp phần nâng cao đời sống, tăng thu nhập cho gia đình. Các hoạt động văn hoá văn nghệ trong thanh niên được duy trì và phát triển; công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ trẻ được Ban thường vụ quan tâm chỉ đạo kịp thời bổ sung những cán bộ có năng lực cho huyện và cơ sở, tỷ lệ cán bộ trẻ trong đội ngũ cấp uỷ viên đạt cao, nhiều đồng chí được bố trí giữ các chức danh chủ chốt ở các cấp… Triển khai thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa UBND và tổ chức đoàn các cấp, tăng cường công tác tiếp xúc, đối thoại và lắng nghe ý kiến của thanh niên về các vấn đề kinh tế, xã hội quan trọng ở địa phương.

     Đồng chí Nguyễn Đức Linh- Bí thư Huyện đoàn Đakrông cho biết: Thời gian tới chúng tôi tiếp tục tuyên truyền, quán triệt tốt việc thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, ý nghĩa công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tăng cường công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa, ý thức công dân cho thanh niên, xây dựng lực lượng thanh niên có tinh thần tự hào dân tộc, có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức tôn trọng, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, tăng cường đoàn kết, công tác tập hợp thanh niên; quan tâm xây dựng lực lượng nòng cốt  trong đoàn viên, hội viên và thanh thiếu niên. Chú trọng việc quy hoạch, đào tạo nhất là cán bộ trẻ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động của Đoàn Thanh niên, qua đó từng bước xây dựng lực lượng đoàn vững mạnh, góp phần thực hiện sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa tại địa phương./.  

                                                                         Bài và ảnh Hồ Sỹ Phùng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Video clips
Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập12
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm6
  • Hôm nay3,036
  • Tháng hiện tại173,895
  • Tổng lượt truy cập5,340,221
Chương trình phát thanh
plds