Chi tiết tin tức - Huyện Đakrông

 

Đakrông: Xây dựng giai cấp công nhân, đội ngũ công chức, viên chức và tổ chức Công đoàn đáp ứng thời kỳ CNH - HĐH đất nước

8:33, Thứ Tư, 31-5-2023 810 0

     Trong quá trình xây dựng và phát triển, huyện Đakrông  luôn xác định xây dựng giai cấp công nhân, đội ngũ viên chức, công chức (CC,VC) và tổ chức Công đoàn là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, là vấn đề có tính  chiến lược, quyết định thành công của sự nghiệp CNH - HĐH đất nước nói chung, huyện Đakrông nói riêng. Những năm qua, các phong trào công nhân, đội ngũ CC,VC và hoạt động công đoàn trên địa bàn huyện Đakrông  được triển khai một cách toàn diện, rộng khắp và đạt được kết quả phấn khởi , đã có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển chung của huyện.

Công đoàn cơ sở xã A Ngo đồng hành, chia sẽ, chăm lo đời sống các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn

Trên cơ sở Nghị quyết số 11-NQ-TU, ngày 30/7/2008 của BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Trị khóa XIV “ về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân , đội ngũ CC,VC và tổ chức Công đoàn thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước”. 15 năm qua, huyện Đakrông  luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho giai cấp công nhân, đội ngũ CC,VC và tổ chức Công đoàn  thường xuyên được bồi dưỡng, nâng cao trình độ, lý luận chính trị, đội ngũ cán bộ, CC, VC và người lao động  đã phát triển nhanh về số lượng và chất lượng, số người lao động thuộc hệ thống Liên đoàn lao động huyện (LĐLĐ) hiện có 2.058 người, sinh hoạt tại 71 CĐCS; trong đó: ngành Giáo dục huyện  có 1.279 người; các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện 232 người; cơ quan xã, thị trấn 441 người; các doanh nghiệp ngoài nhà nước 106 người. Trình độ trên đại học 47người; trình độ đại học, cao đẳng1740người;trình độ trung cấp 165 người; trình độ sơ cấp 62 người; chưa qua đào tạo 44 người.  Lý luận chính trị cao cấp, cử nhân 72 người; trung cấp 435 người; sơ cấp 680 người. Trong công tác tuyên truyền giáo dục trong công nhân viên chức, người  lao động, LĐLĐ huyện  luôn xác định rõ thời cơ, thách thức trong hoạt động công đoàn trước bối cảnh chung của thế giới, trong nước, của tỉnh và của huyện, đã bám sát các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, Nghị quyết của Công đoàn, tập chung chỉ đạo các cấp công đoàn huyện  đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao trình độ nhận thức chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác cho công nhân viên chức lao động với nhiều hình thức tuyên truyền phong phú , phù hợp với điều kiện làm việc, công tác của người lao động,như : tổ chức 15 lớp tập huấn nghiệp vụ Công đoàn và có trên 1.500 cán bộ Công đoàn cơ sở tham gia; tổ chức các hội nghị, hội thảo, hội thi, nói chuyện chuyên đề, giao lưu VHVN, TDTT,.. Các hoạt động tuyên truyền đã tập trung vào các ngày lễ, dịp kỷ niệm lớn các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, địa phương như Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đặc biệt chú trọng triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, XII về  “ tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ tự chuyễn biến”; “ tự chuyễn hóa” trong nội bộ. Qua đó, đã góp phần nâng cao bản lĩnh giai cấp cho công nhân , CC, VC, người lao động, xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh về mọi mặt, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp CNH-HĐH đất nước. Mặt trận và các đoàn thể phối hợp với LĐLĐ huyện tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội , điển hình như:  phong trào thi đua  về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;  phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” ; phong trào công sở  “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, “Chung sức xây dựng nông thôn mới”,phong trào “ nuôi heo đất- trao yêu thương”; các hoạt động xã hội nhân đạo, từ thiện, tình nghĩa, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, thực hiện xóa đói giảm nghèo, đoàn kết tương thân tương ái, giúp đỡ đoàn viên, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn do các cấp công đoàn tổ chức với nhiều hình thức phong phú, đa dạng được đông đảo đoàn viên và người lao động tích cực hưởng ứng. Thông qua quỹ “Mái ấm công đoàn” quỹ Tấm lòng vàng, đã hỗ trợ, xây mới  42 căn nhà ở cho CNVC-LĐ khó khăn về nhà ở với số tiền 1.310 triệu đồng; tặng hàng trăm suất quà cho gia đình người lao động bị ốm đau, thiệt hại do thiên tai với số tiền 352 triệu đồng; các Công đoàn cơ sở đã trích quỹ Công đoàn trên 1.985 triệu đồng để động viên thăm hỏi cán bộ, đoàn viên ốm đau, hoạn nạn.  Các điều kiện  rèn luyện nâng cao thể lực, hưởng thụ văn hóa, chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho người lao động được thực hiện, đáp ứng nhu cầu cho người lao động.

       Song song với các phong trào thi đua, việc thực hiện chức năng bảo vệ  quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động, hàng năm, LĐLĐ huyện đã chủ động phối hợp với chính quyền xây dựng  kế hoạch, hướng dẫn về việc tổ chức thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc đồng thời chỉ đạo các cấp công đoàn huyện  phối hợp chặt chẽ với chính quyền đồng cấp tổ chức hội nghị người lao động, ký thỏa ước lao động trong các doanh nghiệp, tổ chức Hội nghị CBCC VC trong các cơ quan HCSN. Hàng năm có 100% các đơn vị hành chính, HCSN và các DN tổ chức thực hiện. Thông qua việc thực hiện tốt các QCDC ở cơ sở, người lao động đã phát huy tốt quyền làm chủ của mình, tham gia đóng góp vào nhiệm vụ công tác của cơ quan, kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. LĐLĐ huyện  phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng  tiến hành 28 cuộc kiểm tra, giám sát  tại các cơ quan, đơn vị về thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động. Đây là những nội dung hoạt động hết  sức quan trọng của Công đoàn để phát huy  vai trò làm chủ của công nhân viên chức lao động vừa góp phần chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của họ. Qua đó các chế độ chính sách đối với người lao động như BHXH, BHYT, ….được đảm bảo, vai trò của tổ chức Công đoàn từ huyện đến cơ sở từng bước được cũng cố và nâng cao. Phong trào xây dựng cơ quan đơn vị văn hoá, gia đình văn hoá cũng được đẩy mạnh,  100% các cơ quan đơn vị đăng ký phong trào “Xây dựng đơn vị văn hóa", trong đó có 96% đơn vị đã được công nhận đơn vị văn hóa…đạt được những kết quả đó, từ năm 2018-2022 LĐLĐ huyện Đakrông đã được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng cờ thi đua, UBND tỉnh, LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen.

Hội thi liên hoan tiếng hát công nhân tại huyện Đakrông

    Ông Hồ Minh Sáng- Chủ tịch LĐLĐ huyện Đakrông cho biết: Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết  số 11-NQ-TU, ngày 30/7/2008 của BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Trị khóa XIV “ về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân , đội ngũ CC,VC và tổ chức Công đoàn thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước”; Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết của LĐLĐ cấp trên, LĐLĐ huyện Đakrông tiếp tục quán triệt, chỉ đạo các cấp công đoàn đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, lựa chọn nội dung, hình thức thi đua phù hợp với điều kiện thực tế. Hoạt động công đoàn vừa phải giữ vững nguyên tắc,  đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng; phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các thành viên trong hệ thống chính trị; phát huy trí tuệ, sức mạnh đông đảo của đoàn viên, CNVCLĐ, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, xây dựng quê hương Đakrông ngày một phát triển, xứng đáng là lực lượng nồng cốt đi đầu trong sự nghiệp CNH-HĐH đất nước./.

                                                                                                                                               Sỹ Phùng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Video clips
Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập12
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm6
  • Hôm nay3,036
  • Tháng hiện tại173,895
  • Tổng lượt truy cập5,340,221
Chương trình phát thanh
plds