Chi tiết tin tức - Huyện Đakrông

 

Đảng bộ Cơ quan chính quyền huyện: Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 và ký cam kết trách nhiệm năm 2022

10:27, Thứ Hai, 23-5-2022 348 0

Ngày 17/01/2022, Đảng bộ Cơ quan chính quyền huyện đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 và tổ chức ký cam kết trách nhiệm tập thể cấp ủy, tập thể lãnh đạo và người đứng đầu cấp ủy với Ban Thường vụ Đảng ủy năm 2022. Đồng chí Đặng Trọng Vân, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Bí thư Đảng ủy chủ trì hội nghị.

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Chính quyền huyện Đặng Trọng Vân phát biểu tại hội nghị

Năm 2021, bên cạnh những thuận lợi, mặc dầu đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là hậu quả nặng nề mưa lũ năm 2020 và dịch Covid- 19 diễn biến phức tạp, nhưng được sự quan tâm lãnh đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, Đảng bộ Cơ quan chính quyền huyện đã tập trung lãnh đạo các chi bộ triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid -19; khắc phục hậu quả lũ lụt và đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng. Tổng giá trị sản xuất đạt hơn 38 nghìn tỉ đồng, đạt 210% kế hoạch; tổng thu ngân sách nhà nước trên 1.000 tỉ đồng, đạt 173 % kế hoạch, trong đó thu ngân sách trên địa bàn, đạt đạt hơn 250 nghìn tỉ đồng, đạt 407% kế hoạch; thu nhập bình quân đầu người 38,06 triệu đồng/người/năm; văn hóa - xã hội đều có những chuyển biến tích cực, công tác quốc phòng - an ninh luôn được tăng cường, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Công tác xây dựng Đảng chú trọng trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức; tổ chức; kiểm tra, giám sát; dân vận. Đảng ủy đã tổ chức quán triệt kịp thời các nghị quyết của Đảng cho cán bộ, đảng viên, công chức; tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII; Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Công tác cán bộ đảm bảo đúng quy trình, quy định, kiện toàn kịp thời các chi bộ trực thuộc. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công tác đảng viên luôn được quan tâm; giới thiệu 11 quần chúng tham gia lớp kết nạp Đảng, 5 đồng chí tham gia lới bồi dưỡng lý luận cho đảng viên mới; 4 đồng chí học lớp Trung cấp lý luận chính trị; kết nạp 7 đảng viên, chuyển Đảng chính thức cho 05 đồng chí. Qua phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2021, trong tổng số 20 chi bộ, có 04 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 16 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong tổng số 186 đảng viên tham gia phân loại, có 37 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 149 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cương góp phần giữ nghiêm kỷ luật của Đảng; công tác dân vận; quản lý, điều hành của chính quyền và hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội ngày một hiệu quả.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị nêu lên những tồn tại, thống nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện năm 2022, trong đó 100% đảng viên được học tập quán triệt nghị quyết của Đảng; 80% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15 - 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; kết nạp 05 - 06 đảng viên; 100% cán bộ, đảng viên đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2022...

Description: 1

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Chính quyền huyện Đặng Trọng Vân
trao giấy khen cho các chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021

 

Cũng nhân dịp này, Đảng ủy Cơ quan chính quyền huyện đã trao giấy khen, kèm theo tiền thưởng cho 04 chi bộ và 37 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cũng tại hội nghị, Bí thư 20 chi bộ đã ký cam kết trách nhiệm năm 2022 với Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan chính quyền huyện.