Chi tiết tin tức - Huyện Đakrông

 

Xứng đáng là điểm tựa vững chắc cho nông dân

8:32, Thứ Hai, 8-5-2023 806 0

Xứng đáng là điểm tựa vững chắc cho nông dân

Nhiệm kỳ 2018-2023, cán bộ, hội viên nông dân huyện Đakrông đã đoàn kết, nỗ lực Đổi mới mạnh mẽ hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, nâng cao vai trò trách nhiệm của giai cấp nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới” Hội Nông dân huyện (HND) đã và đang tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, không ngừng xây dựng hội vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động. Qua đó, nâng cao vai trò đại diện, phát huy quyền làm chủ, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân, thông qua nhiều hoạt động, chương trình cụ thể, thiết thực với hội viên,  Hội nông dân  huyện Đakrông đã trở thành điểm tựa vững chắc của  nông dân trên địa bàn huyện.

Hội thi “ Vui cùng nhà nông” lần thứ 5 tại xã A Ngo , huyện Đakrông

Nâng cao vai trò “ chủ thể” của  nông dân

       HND  huyện Đakrông  gồm có 13 cơ sở hội với 78 chi hội , có 6.785 hội viên tăng 553 hội viên so với đầu nhiệm kỳ. Xác định công tác xây dựng hội và phát triển hội viên là nhiệm vụ quan trọng, hàng năm, các cấp hội đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên, nông dân gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, tạo sự đoàn kết, thống nhất. Ban Thường vụ Hội Nông dân từ huyện đến cơ sở đã tập trung thực hiện Nghị quyết số 05 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đồng thời chỉ đạo nâng cao chất lượng hội viên gắn với phát triển hội viên mới; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phối hợp lồng nghép nhiều mặt hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp nông dân với phương châm “Vận động đi đôi với hỗ trợ nông dân”, lấy lợi ích của hội viên nông dân làm động lực, tập trung phát triển kinh tế - xã hội, thông qua các chương trình, đề án, xây dựng các mô hình, các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ để tập hợp nông dân. 

      Với quan điểm để người nông dân trong thời đại mới không chỉ mạnh về làm kinh tế mà còn mạnh về ý thức chính trị, kiến thức về văn hóa, xã hội, các cấp HND trong  huyện đã triển khai nhiều hoạt động nhằm khích lệ, động viên hội viên nông dân phát triển tư duy, trí tuệ, thể chất. Năm 2023 này, HND huyện Đakrông đã tổ chức Hội thi  “ Vui cùng nhà nông” lần thứ V, đã tạo sân chơi bổ ích, hấp dẫn cho hội viên, nông dân. Việc phát triển và nâng cao chất lượng hội viên ngày càng được chú trọng ngay từ khâu kết nạp đến theo dõi quá trình sinh hoạt và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho hội viên. Trong nhiệm kỳ 2018-2023, HND các cấp kết nạp được thêm 858 hội viên mới đạt 90,31% KH, 100% hội viên được cấp phát thẻ. Các phong trào văn hóa, thể thao, xây dựng nếp sống văn minh đã và đang được triển khai rộng khắp nhằm đưa đời sống tinh thần của người dân nông thôn ngày một nâng lên. Bên cạnh đó, để xây dựng tổ chức hội vững mạnh, các cấp HND trong  huyện cũng luôn quan tâm bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ theo hướng có năng lực, tâm huyết với công tác hội và phong trào nông dân, trong đó chú trọng tới đội ngũ cán bộ hội cơ sở, cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Sinh hoạt chi, tổ hội được đổi mới về nội dung, hình thức theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn nhiệm vụ công tác hội với đẩy mạnh sản xuất, nâng cao đời sống của hội viên. Việc tổ chức các buổi sinh hoạt chi, tổ hội đã trở thành một hoạt động thường xuyên, trở thành nơi giao lưu, học hỏi, trao đổi những tâm tư nguyện vọng, đề xuất kiến nghị của hội viên, nông dân. Kết quả nhiệm kỳ qua các cấp Hội trong huyện đã phối hợp với các cơ quan, ban , ngành trong huyện tổ chức hội nghị, tập huấn tuyên truyền được 1.328 buổi đạt 177% KH, với 63.034 lượt hội viên tham gia, tăng 25.534 lượt so với nhiệm kỳ trước. đạt 168% chỉ tiêu nghị quyết đại hội; 100% cơ sở Hội chi Hội có bản tin  nông dân do Hội Nông dân tỉnh phát hành và khai thác thông tin trên Website của Hội. Tham gia viết  62 tin, bài đăng trên trang thông tin điện tử của tỉnh, UBND huyện ...Các nội dung tuyên truyền tập trung vào phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; công tác tiêm chủng vắc xin phòng dịch Covid-19; công tác GPMB, xây dựng nông thôn mới tại các địa phương... Qua đó, từng bước nâng cao nhận thức, kiến thức xã hội cho hội viên, nông dân. Phối hợp với ngành Tư pháp tập trung củng cố hệ thống tổ hoà giải ở cơ  sở, tăng cường số lượng hoà giải viên là cán bộ chi, tổ Hội tại các thôn, bản; Các cấp Hội chủ động phối hợp với các ban, ngành chức năng đã tổ chức 160 buổi tuyên truyền pháp luật với 8.725 lượt hội viên tham gia, trợ giúp pháp lý cho 35 buổi 790 lượt hội viên; tham gia hòa giải 75 vụ; tích cực tham gia giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ nông dân ở thôn, bản làm ổn định tình hình nông thôn tại địa phương. Đặc biệt, trong công tác xây dựng hội, ngoài việc quan tâm, kiện toàn các chức danh, hội cũng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao hoạt động của tổ chức hội từ huyện  đến cơ sở. Qua đó, không chỉ đánh giá chính xác thực trạng tổ chức, giữ vững kỷ cương, nguyên tắc của hội mà còn phát hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả để tham mưu, nhân rộng.

Đồng hành cùng nông dân xây dựng quê hương giàu đẹp

     Theo lãnh đạo HND huyện, song song với công tác phát triển và xây dựng tổ chức hội, HND huyện cũng chú trọng phát động và động viên nông dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Các phong trào này ngày càng có sức lan tỏa mạnh mẽ, đi vào chiều sâu, thu hút ngày càng nhiều hội viên tham gia. Nổi bật là phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" như: " Mô hình trồng đậu xanh và mô hình trồng lạc, mô hình nuôi hươu sao lấy nhung, mô hình chuối lùn bản địa, mô hình trồng lúa nếp than, mô hình trồng dứa...  hàng năm có hàng chục  hội viên đạt danh hiệu sản xuất giỏi . Từ phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, ngày càng có nhiều triệu phú  nông dân xuất hiện, cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.  Điển hình như: ông Đặng Quang Hữu: Thôn Khe Van xã Hướng Hiệp (với ngành nghề kinh doanh là trồng rừng và thu mua nông sản ; ông Hồ Văn Hằng :Thôn Ka Reng, xã Hướng Hiệp với ngành nghề kinh doanh là chủ yếu là trồng rừng và chăn nuôi, ; ông Thái Thúc Quốc: Thôn Tà Rụt 2, xã Tà Rụt (ngành nghề kinh doanh tổng hợp: Mua bán lương thực, thực phẩm, vật liệu xây dựng; ÔngTrần Văn Cường: Thôn Xuân Lâm, xã Triệu Nguyên (Với mô hình sản xuất là trồng rừng, chăn nuôi, khai thác tôm, cá tự nhiên và kinh doanh buôn bán nhỏ… góp sức vào công cuộc kiến thiết quê hương, tạo thêm việc làm cho các hội, viên nông dân khác .  Phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được thể hiện bằng hành động cụ thể, như: Hiến đất, hiến công, tự nguyện giải phóng mặt bằng đóng góp xây dựng các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi khác; Phong trào "Nông dân thi đua tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh"  đã tạo sự lan tỏa rộng khắp, tạo nên diện mạo mới khang trang, tươi đẹp hơn cho từng địa bàn dân cư. Qua các phong trào đã ngày càng khẳng định sự lớn mạnh và vai trò quan trọng của HND trong tham gia phát triển KT-XH, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương; đồng thời, từng bước cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người nông dân. Ông Hồ Văn Hằng ở thôn Gia Giã – xã Hướng Hiệp là một trong những hộ sản xuất kinh doanh giỏi cho biết: Phong trào thi đua sản xuất giỏi, giúp đỡ nhau thoát nghèo không những mang lại kinh tế ngày càng cao, ổn định cuộc sống của gia đình mà còn giúp nông dân thay đổi suy nghĩ, cách làm, sẵn sàng chia sẽ cho nhau những kinh nghiệm; giúp đỡ những hộ gia đình khó khăn vươn lên làm giàu; biết sử dụng lao động một cách hợp lý; sử dụng đồng vốn một cách hiệu quả, quen dần việc hạch toán sản xuất kinh doanh; sáng tạo vận dụng KHKT vào sản xuất góp phần làm giàu cho gia đình, cho cộng đồng và xã hội.

Nông dân xã Ba lòng ra quân thu gom rác thải, võ bao bì thuốc bảo vệ thực vật

      Tiếp tục đồng hành cùng với hội viên, hướng tới, HND huyện Đakrông sẽ tập trung nhiều hơn cho việc củng cố tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Tiếp tục nâng cao hơn nữa vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân. Tích cực đổi mới phương thức hoạt động cũng như nội dung tuyên truyền, vận động, đặc biệt là cùng với việc tổ chức thực hiện tốt 3 phong trào thi đua của Trung ương, Hội cũng sẽ chú trọng phát động cán bộ, hội viên, nông dân  với  và phát triển doanh nghiệp” trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, tiếp tục mở rộng và nâng cao hơn nữa chất lượng các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững, sản xuất hàng hóa nhằm đem lại lợi ích thiết thực cho người nông dân, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hội viên  phát triển về kinh tế và nâng cao vị thế của người nông dân trong tình hình mới, Bà Nguyễn Thị Lượng – Chủ tịch HND huyện Đakrông chia sẽ thêm./.

                                                                                       Sỹ Phùng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Video clips
Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập12
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm6
  • Hôm nay3,036
  • Tháng hiện tại173,895
  • Tổng lượt truy cập5,340,221
Chương trình phát thanh
plds