Chi tiết tin tức - Huyện Đakrông

 

Đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công nghiệp hóa - hiện đại hóa trong giai đoạn mới

8:39, Thứ Năm, 23-3-2023 635 0

Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 04/01/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị về việc đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT)phục vụ công nghiệp hóa -hiện đại hóa trong giai đoạn mới. Thời gian qua UBND huyện Đakrông đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị trực thuộc, UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện kế hoạch, chính sách phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công nghiệp hóa - hiện đại hóa theo hướng dẫn của Sở Thông tin - Truyền thông và chỉ đạo của UBND tỉnh và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Theo đó, trong 10 năm qua công tác triển khai thực hiện phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công nghiệp hóa - hiện đại hóa trên địa bàn huyện Đakrông được chú trọng. Hạ tầng thông tin, dịch vụ bưu chính, viễn thông không ngừng phát triển, đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của các cấp, đồng thời phục vụ tích cực trong phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo quốc phòng - an ninh và các sự kiện trọng đại của huyện. Trong những năm qua, được sự quan tâm của các cấp, hạ tầng công nghệ thông tin trên địa bàn huyện Đakrông đã được đầu tư, xây dựng, nhằm đáp ứng nhu cầu ứng dụng CNTT vào các lĩnh vực của đời sống xã hội cũng như trong công tác quản lý nhà nước, công tác chỉ đạo, quản lý và điều hành trên địa bàn huyện đảm bảo hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin của huyện đáp ứng được các yêu cầu về hoạt động ứng dụng CNTT và đáp ứng nhu cầu phát triển chính quyền điện tử, kinh tế số trên địa bàn. Công tác quản lý, kiểm tra, hướng dẫn các hoạt động kinh doanh dịch vụ Internet trên địa bàn huyện được quan tâm, chỉ đạo thực hiện đầy đủ, kịp thời. Hàng năm UBND huyện Đakrông đã ban hành các kế hoạch kiểm tra hoạt động kinh doanh Internet trên địa bàn, hiện nay trên địa bàn huyện có 1 cơ sở kinh doanh dịch vụ Internet tại Thị trấn KrôngKlang. Về hạ tầng viễn thông trên địa bàn huyện hiện nay có 2 nhà mạng đang hoạt động là VNPT, Viettel đến nay hầu hết các xã đều có trạm BTS 3G và 4G, các trạm thường xuyên được các Doanh nghiệp viễn thông tiến hành duy tu, bảo dưỡng đảm bảo hoạt động tốt, thuê bao di động: 20.019 thuê bao; thuê bao internet hộ gia đình: 3.359 thuê bao, thuê bao cố định: 2.071 thuê bao. 68/78 thôn được phủ sóng điện thoại di động. Các doanh nghiệp viễn thông cũng đã tập trung đầu tư phát triển hạ tầng mạng lưới viễn thông hiện đại, đồng bộ, mở rộng vùng phủ về khu vực vùng sâu, vùng xa. Cùng với đó, chất lượng mạng lưới, dịch vụ ngày được nâng lên, nhiều loại hình dịch vụ mới tiếp tục được các doanh nghiệp triển khai nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin đa dạng của người dân. Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, lồng ghép tuyên truyền vận động nhân dân hưởng ứng, ủng hộ các chủ trương xây dựng và phát triển hệ thống hạ tầng viễn thông trên địa bàn huyện.

Việc ứng dụng CNTT trong hoạt động các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực, 100% CBCCVC tại các cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn thuộc UBND huyện, được trang bị máy tính để làm việc. Tỉ lệ máy tính các cơ quan nhà nước có kết nối mạng Internet đạt 100% (trừ những máy tính ở các bộ phận bảo mật). 100% các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện có sử dụng mạng nội bộ (LAN) để trao đổi công việc. 13/13 xã, thị trấn có máy tính nối mạng Internet cáp quang tốc độ cao, kết nối mạng nội bộ (LAN) để tận dụng tài nguyên dùng chung giữa các máy như: chia sẻ máy in, gửi nhận tài liệu. 100% quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp cấp huyện, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện ứng dụng phần mềm quản lý văn bản, hồ sơ công việc. Cùng với việc phát triển hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng nhân lực CNTT, nhiều ứng dụng CNTT được triển khai rộng rãi trong hoạt động các CQNN, đặc biệt là việc ứng dụng CNTT trong quản lý, gửi và nhận văn bản qua mạng được triển khai đồng bộ từ huyện đến xã. Cán bộ công chức, viên chức đã tích cực sử dụng hộp thư điện tử công vụ với tên miền @quangtri.gov.vn trong trao đổi công việc nhằm tăng tính bảo mật và an toàn, an ninh thông tin. (Có tổng số 578 tài khoản xử lý văn bản trong đó 76 tài khoản của tổ chức và 502 tài khoản của cá nhân trên địa bàn).

Đến nay, 90% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước được thực hiện dưới dạng điện tử; cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên sử dụng hệ thống thư điện tử trong công việc; bảo đảm dữ liệu điện tử phục vụ các hoạt động trong các cơ quan; hầu hết các giao dịch của các cơ quan hành chính nhà nước được thực hiện trên môi trường điện tử, mọi lúc, mọi nơi, dựa trên các ứng dụng truyền thông đa phương tiện; đa số các dịch vụ công được cung cấp trực tuyến trên mạng ở mức độ 3 và 4, đáp ứng nhu cầu thực tế, phục vụ người dân và doanh nghiệp dựa trên nhiều phương tiện khác nhau; ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong quy trình xử lý công việc của từng cơ quan hành chính nhà nước, giữa các cơ quan hành chính nhà nước với nhau và trong giao dịch với tổ chức, cá nhân, đặc biệt là trong hoạt động dịch vụ hành chính công, dịch vụ công của đơn vị sự nghiệp công; công bố danh mục các dịch vụ hành chính công trên mạng thông tin điện tử hành chính; xây dựng và sử dụng thống nhất biểu mẫu điện tử trong giao dịch giữa cơ quan hành chính nhà nước, tổ chức và cá nhân, đáp ứng yêu cầu đơn giản và cải cách thủ tục hành chính. Hiện nay 100% các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đã ứng dụng và triển khai có hiệu quả việc ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong hoạt động cơ quan nhà nước.

Hệ thống cầu truyền hình trực tuyến được kết nối từ Chính phủ, UBND tỉnh đến UBND huyện, UBND các xã, thị trấn; đã kết nối họp trực tuyến từ Tỉnh ủy đến Huyện ủy; Trung tâm y tế huyện đã được hỗ trợ triển khai phục vụ cho việc tổ chức Hội nghị trực tuyến kết nối 2 chiều từ Chính phủ, tỉnh về cấp huyện, xã phục vụ công tác tổ chức hội họp trực tuyến trong chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành. Huyện Đakrông đã có cổng thông tin điện tử của huyện tại tên miền: http://dakrong.quangtri.gov.vn và trang thông tin điện tử của 13/13 xã thị trấn, thông tin được cập nhật thường xuyên, duy trì có hiệu quả. Thông tin từng bước được đổi mới, bám sát các định hướng tuyên truyền của Đảng và Nhà nước, góp phần không nhỏ vào việc công khai hóa thủ tục hành chính, minh bạch thông tin, phục vụ ngày càng hiệu quả cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và phát triển Kinh tế - Xã hội của địa phương. Một số ngành, đơn vị có các trang thông tin điện tử, địa chỉ mạng xã hội.. ..hoạt động góp phần nâng cao hiệu quả thông tin truyền thông như: trang thông tin điện tử do phòng Giáo dục và Đạo tạo huyện quản lý nhằm phục vụ công tác chỉ đạo điều hành trao đổi thông tin về chuyên môn nghiệp vụ của ngành giáo dục. Trang Facebook “Trung tâm VHTT-TDTT huyện Đakrông” hoạt động thường xuyên với 3.020 lượt người theo dõi. Các đoàn thể như Đoàn Thanh Niên, Hội LH Phụ nữ, Công đoàn huyện cũng đã thông qua trang Facebook để chuyển tải thông tin hoạt động tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn huyện; các Công đoàn cơ sở, đoàn thanh niên các xã, thị trấn đã dùng trang Facebook, Zalo để chuyển tải thông tin và tuyên truyền. Đến nay trên địa bàn huyện có 46 trang thông tin điện tử.

Công tác chuyển đổi số được quan tâm chú trọng; UBND huyện xác định chuyển đổi số phải được thực hiện một cách tổng thể và toàn diện, nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động lãnh đạo, quản lý, điều hành; hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị, trong sản xuất của các doanh nghiệp và đời sống của Nhân dân phù hợp với yêu cầu và xu thế phát triển. Hiện nay toàn huyện có 13 tổ chuyển đổi số cấp xã, 65 tổ chuyển đổi số cấp thôn với 364 thành viên tham gia. Ban Chỉ đạo chuyển đổi số huyện Đakrông được thành lập với 19 thành viên. Cùng với việc phát triển hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng nhân lực CNTT, nhiều ứng dụng CNTT được triển khai rộng rãi trong hoạt động các cơ quan nhà nước (CQNN). Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước để các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước được thực hiện dưới dạng điện tử; cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên sử dụng hệ thống thư điện tử trong công việc; bảo đảm dữ liệu điện tử phục vụ các hoạt động trong các cơ quan; hầu hết các giao dịch của các cơ quan hành chính nhà nước được thực hiện trên môi trường điện tử, mọi lúc, mọi nơi, dựa trên các ứng dụng truyền thông đa phương tiện; đa số các dịch vụ công được cung cấp trực tuyến trên mạng ở mức độ 3 và 4, đáp ứng nhu cầu thực tế, phục vụ người dân và doanh nghiệp dựa trên nhiều phương tiện khác nhau; ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong quy trình xử lý công việc của từng cơ quan hành chính nhà nước, giữa các cơ quan hành chính nhà nước với nhau và trong giao dịch với tổ chức, cá nhân, đặc biệt là trong hoạt động dịch vụ hành chính công, dịch vụ công; công bố danh mục các dịch vụ hành chính. Cơ sở sữ liệu dân cử được cập nhật phục vụ tốt cho công tác quản lý điều hành của chính quyền cũng như nghiệp vụ của các cơ quan chuyên môn.

Thời gian tới, CNTT sẽ được xây dựng trở thành một trong những ngành mũi nhọn để hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Vì vậy, trên địa bàn huyện Đakrông nói riêng việc đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT phải được quan tâm như một nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội , quốc phòng an ninh của địa phương

Minh Vũ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Video clips
Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập12
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm6
  • Hôm nay3,036
  • Tháng hiện tại173,895
  • Tổng lượt truy cập5,340,221
Chương trình phát thanh
plds