Chi tiết tin tức - Huyện Đakrông

 

Kết quả sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 25 của Trung ương về công tác dân vận trong tình hình mới

15:4, Thứ Sáu, 15-9-2023 387 0

     Xác định công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, góp phần quan trọng củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên nhân dân tham gia sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

    Để thực hiện tốt Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và  Kế hoạch số 59-KH/TU ngày 24/5/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy  về chỉ đạo, triển khai Quyết định số 290-QĐ/TW về quy chế công tác Dân vận trong hệ thống chính trị; UBND huyện Đakrông  đã ban hành nhiều văn bản để cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Trung ương, của tỉnh và thực hiện Chương trình hành động số 53-CTr/HU ngày 14/10/2013 của huyện ủy( khóa IV) về thực hiện Nghị quyết số 25 của Trung ương Đảng.  Đồng thời, chỉ đạo các thành viên trong hệ thống chính trị của huyện, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc triển khai học tập Nghị quyết và xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình từng địa phương, đơn vị.

     Sau 10 năm triển khai thực hiện, công tác dân vận trên địa bàn huyện đã được cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, ban, ngành đoàn thể quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả tích cực, nhất là phát huy vai trò của hệ thống chính trị. Đến nay, tất cả các đảng ủy xã, thị trấn đã ban hành quy chế công tác dân vận của đơn vị mình; HĐND, UBND huyện, lực lượng vũ trang (Công an huyện, Quân sự huyện, Đồn Biên phòng ) và các xã, thị trấn đã xây dựng, ký kết các chương trình phối hợp công tác dân vận với Ban Dân vận Huyện ủy và các tổ chức chính trị- xã hội cùng cấp. HĐND, UBND huyện đã triển khai, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng chính sách và pháp luật Nhà nước về công tác dân vận; kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, nhất là các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở đã phát huy tối đa phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” và được tiến hành đảm bảo công khai, minh bạch; nâng cao vai trò giám sát, phản biện của nhân dân. Công tác cải cách thủ tục hành chính có sự chuyển biến rõ nét, tạo thuận lợi cho nhân dân trong liên hệ giải quyết công việc với các cơ quan Nhà nước; Công tác tiếp dân đã được quan tâm đúng mức, kịp thời giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân… tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong xã hội. Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, cũng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Phong trào thi đua "Dân vận khéo" tiếp tục được các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể quan tâm đẩy mạnh thực hiện, đã xuất hiện nhiều tấm gương,  mô hình  làm ăn kinh tế có hiệu quả, cách làm hay, góp phần quan trọng trong việc xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

    Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện, vai trò đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân, phát triển tổ chức, thực hiện vai trò cầu nối giữa Đảng với nhân dân, động viên nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn như:  phong trào thi đua “ chung sức xây dựng nông thôn mới”; “ Cả nước chung tay vì người nghèo- không để ai bị bỏ lại phía sau”; Phong trào thi đua “ Cán bô, CC,VC thi đua thực hiện Văn hóa công sở”; “ Phong trào dạy tốt, học tốt”và các phong trào thi đua chuyên đề khác. Qua đó, đã góp phần thực hiện thắng lợi nhhieemj vụ phát triển kinh tế- xã hội tại địa phương. Tốc độ tăng trưởng kinh tế theo giá trị sản xuất tăng khá qua từng năm; thu nhập bình quân đầu người ngày được nâng cao, đời sống của người dân ngày được cải thiện; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm 5,12%...

     Với mục tiêu: Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới nhằm củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với Đảng; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân; tập hợp, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân, tạo phong trào cách mạng rộng lớn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; tăng cường công tác dân vận của cơ quan nhà nước; nâng cao ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; tăng cường hơn nữa việc tiếp dân, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân và các ban, ngành liên quan để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các cơ quan, tổ chức và giải quyết kiến nghị, đảm bảo quyền lợi chính đáng của nhân dân; tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” gắn với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo huyện, sự chủ động của cấp ủy, chính quyền và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, tin rằng công tác dân vận trên địa bàn huyện sẽ có nhiều chuyển biến, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của toàn huyện./.

                                                                         Hồ Sỹ Phùng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Video clips
Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập12
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm6
  • Hôm nay3,036
  • Tháng hiện tại173,895
  • Tổng lượt truy cập5,340,221
Chương trình phát thanh
plds