Chi tiết tin tức - Huyện Đakrông

 

Đakrông: Thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực

7:58, Thứ Sáu, 17-2-2023 665 0

Thưa quý vị và các bạn! Công tác PCTN những năm qua trên địa bàn huyện đã có bước tiến mạnh, đột phá, đạt nhiều kết quả rất quan trọng, toàn diện, rõ rệt, để lại dấu ấn tốt, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, hưởng ứng, đánh giá cao, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giữ vững ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà.

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng chống tham nhũng, tiêu cực và các văn bản liên quan. Ban Thường vụ Huyện ủy vừa có công văn đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị quán triệt, tuyên truyền các quy định của Đảng, Nhà nước về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; Luật phòng chống tham nhũng; nội dung công tác PCTN nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các văn bản của Trung ương, tỉnh, huyện về công tác nội chính, PCTN, tiêu cực, lãng phí; gắn với việc thực hiện Kết luận số 01- KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong thực hiện quy định về PCTN, tiêu cực; đưa nội dung đấu tranh PCTN, tiêu cực, lãng phí vào chương trình, kế hoạch công tác trọng tâm hàng năm của cấp ủy, cơ quan, đơn vị và tổ chức thực hiện nghiêm túc; lấy kết quả công tác PCTN, tiêu cực, lãng phí là tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị để xem xét, sửdụng, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng, tiêu cực tại cơ quan, đơn vị. Chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng như quản lý đất đai, tài nguyên; đầu tư, xây dựng, ngân sách, thuế; thực hiện chính sách xã hội, y tế, giáo dục; giải quyết thủ tục hành chính; công tác cán bộ; hoạt động quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công; về trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chông tham nhũng, về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn.

Các cấp ủy đảng tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở; quy chế làm việc, các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; thực hiện kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật về PCTN.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, giải quyết thủ tục hành chính. Tăng cường công khai, minh bạch thông tin về quy hoạch, các cơ chế, chính sách trong quản lý đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, chủ trương đầu tư, kế hoạch vốn; sử dụng và thanh, quyết toán vốn đầu tư, sử dụng ngân sách tài sản công...; chấp hành nghiêm các quy định về thanh toán, kiểm toán, phê duyệt quyết toán; thực hiện nghiêm việc thanh toán qua kho bạc, ngân hàng.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, hiệu quả việc thi tuyển, xét tuyển, tiếp nhận, điều động, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy định 810-QĐ/TƯ, ngày 02/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; giải quyết kịp thời những khiếu nại, tố cáo về tiêu cực, tham nhũng; không để xảy ra việc khiếu nại, kiến nghị, phản ánh đông người, vượt cấp trái quy định. Động viên, khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân làm tốt công tác PCTN; bảo vệ những người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; xử lý nghiêm những người bao che, cố tình ngăn cản việc chống tham nhũng hoặc lợi dụng việc đấu tranh PCTN, khiếu nại, tố cáo để vu khống, gây mất đoàn kết nội bộ, chống phá Đảng, Nhà nước.

Tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ lãnh đạo, quản lý nhất là cán bộ chủ chốt các cấp về thực hiện trách nhiệm nêu gương; tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác PCTN, tiêu cực, lãng phí đối với tổ chức đảng, đảng viên; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ, đảng viên; kịp thời kiểm tra, giám sát những cán bộ, đảng viên có đơn thư phản ánh, tố cáo hành vi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.Phối hợp chặt chẽ giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, công tác giám sát của cơ quan dân cử, tổ chức chính trị - xã hội; công tác thanh tra, kiểm toán của cơ quan Nhà nước đối với công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án của cơ quan tiến hành tố tụng để nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng.

Phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp trong việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; định kỳ tổng hợp dư luận của Nhân dân phản ảnh về tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực ở các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị với cấp ủy, chính quyền cùng cấp để kịp thời có biện pháp chấn chỉnh, xử lý. Phát huy vai trò giám sát của MTTQ và các tố chức chính trị các cấp và Nhân dân trong đấu tranh PCTN, tiêu cực, lãng phí; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia giám sát, phản ánh, tố giác các hành vi sai phạm trong công tác đâu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; phát huy vai trò giám sát của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về PCTN, tiêu cực, lãng phí.

Thực hiện: VĂN TIẾN

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Video clips
Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập12
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm6
  • Hôm nay3,036
  • Tháng hiện tại173,895
  • Tổng lượt truy cập5,340,221
Chương trình phát thanh
plds