Xã Ba Lòng tổ chức tổng kết 20 năm cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; 15 năm cuộc vận động “ ngày vì người nghèo”.

Ngày 6/8, Xã Ba Lòng tổ chức tổng kết 20 năm cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; 15 năm cuộc vận động “ngày vì người nghèo”.
     Trong những năm qua, Mặt trận tổ quốc xã Ba Lòng đã phát huy vai trò khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Phong trào đã có sự lan tỏa sâu rộng trên địa bàn, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Phong trào khuyến học khuyến tài luôn được quan tâm chú trọng, Mặt trận tổ quốc xã đã phối hợp với công an xã thực hiện hiệu quả công tácđảm bảo an ninh trật tự. Thực hiện cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, đến nay mặt trận tổ quốc xã Ba Lòng đã vận động ủng hộ được tổng số quỹ vì người nghèo là 98.681.000 đồng; nhờ vào sự giúp đỡ của cấp trên, các đơn vị đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 68 ngôi nhà đại đoàn kêt, xây dựng và tu sửa 18 nhà tình thương, xây dựng 15 nhà tình nghĩa và xây dựng 5 nhà cho nạn nhân chất độc da cam. Nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ xã, tổ chức thăm hỏi tặng quà các hộ nghèo nhân dịp ngày lễ, tết nguyên đán… Qua đó góp phần giảm tỉ lệ hộ nghèo và cận nghèo
    Thời gian tới, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên xã Ba Lòng tăng cường củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” , “Ngày vì người nghèo” . Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, huy động sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng; Xây dựng Đảng, chính quyền  vững mạnh, phát huy quyền làm chủ của nhân dân…
     Tại hội nghị đã khen thưởng cho các cái nhân và tập thể đã có thành tích trong 20 năm thực hiện CVĐ “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sôngd văn hoá ở khu dân cư” và 15 năm CVĐ “ngày vì người nghèo”

Tác giả bài viết: Minh Sang