Cơ quan xã Tà Long đón nhận danh hiệu đơn vị văn hóa

Nhân kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt nam 3/2/ 1930 - 3/2/2015. Ngày 29/1/2015 Cơ quan xã Tà Long Huyện Đakrông tổ chức đón nhận đơn vị danh hiệu văn hóa.
Cơ quan xã Tà Long đón nhận đơn vị văn hóa
       Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể trên địa bàn xã Tà Long đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện có hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với việc thực hiện xây dựng nông thôn mới tại các thôn bản.  Đến nay dân số toàn xã có 3.231 người với 641 hộ, trong đó gần 80% là đồng bào dân tộc Vân Kiều, Pa Kô. Theo đánh giá, xã Tà Long có 100% gia đình cán bộ công chức đạt gia đình văn hóa nơi cư trú, là lực lượng nòng cốt trong việc thực hiện tốt các phong trào hoạt động có ý nghĩa như tổ chức tu sữa, xây dựng các công trình tai nơi làm việc, hoạt động thể dục thể thao... Thời gian qua, xã Tà Long cũng đã tích cực triển khai cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên, tình hình an ninh chính trị được giữ vững góp phần giúp người dân ổn định cuộc sống, làm ăn kinh tế.

Tác giả bài viết: Phương Nhi - Minh Sang