Tuyên truyền, phổ biến Luật cho người Đồng bào DTTS

Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số, ngày 9/4/2015 tại UBND huyện Đakrông, Vụ Pháp chế của Uỷ ban Dân tộc phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số các xã trên địa bàn huyện. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đắc Bình – Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế UBDT, đồng chí Hồ Thị Kim Cúc – PCTTT UBND huyện.
Toàn cảnh hội nghị
     Tham dự Hội nghị có 100 đại biểu là cán bộ làm công tác dân tộc, bí thư chi bộ, các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và đại diện các hộ sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn huyện. Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe báo cáo viên pháp luật của Vụ Pháp chế - Ủy ban Dân tộc, Sở Tư pháp giới thiệu những nội dung cơ bản của Hiến pháp Nước CHXHCN Việt Nam năm 2013; Luật Đất đai; Luật khiếu nại; Luật hôn nhân gia đình và chính sách dân tộc của Đảng, pháp luật của Nhà nước, một số chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế - xã hội trong đồng bào dân tộc thiểu số. Cùng với việc giới thiệu sâu từng nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật và các chính trách trong lĩnh vực công tác dân tộc, các báo cáo viên đã phân tích, giới thiệu về tình hình, thực trạng chấp hành pháp luật ở địa phương, lấy ví dụ thực tế để minh chướng nhằm giúp các đại biểu dễ nắm dễ hiểu đồng thời qua đó đề cao trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và công dân trong việc chấp hành và tuân thủ pháp luật.
       Tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm tạo điều kiện để đồng bào các DTTS nâng cao nhận thức pháp luật, từng bước vận dụng pháp luật có hiệu quả vào việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân và gia đình, của quốc gia; Giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới và giám sát việc thi hành pháp luật của các cơ quan chức năng, chính quyền các cấp ở địa phương. Tạo bước phát triển mới trong hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong hệ thống cơ quan chức năng, chính quyền các cấp và cơ quan công tác dân tộc phù hợp đặc điểm tình hình từng vùng, địa phương và dân tộc, góp phần nâng cao ý thức pháp luật, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật của hệ thống chính trị - xã hội, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở vùng DTTS và biên giới. Đồng thời trang bị những kiến thức, nâng cao hiểu biết pháp luật, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật của đồng bào DTTS, sử dụng pháp luật làm phương tiện, công cụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, của Nhà nước và của xã hội.

Tác giả bài viết: Văn Tiến