Truyền thông tư vấn việc làm cho thanh niên

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên trong việc tiếp cận với thị trường lao động và tăng hiệu quả giải quyết việc làm cho thanh niên trên địa bàn huyện, ngày 22-23/8/2019, được sự hỗ trợ của tổ chức Plan Quảng Trị, Phòng LĐ-TB&XH huyện Đakrông phối hợp với Hội Liên Hiệp phụ nữ huyện, Huyện đoàn và Công ty TNHH Hợp tác lao động và thương mại Thái Bình tại Quảng Trị tổ chức 03 buổi truyền thông tư vấn giới thiệu việc làm cho hơn 150 thanh niên tại 03 xã Tà Rụt, Tà Long và Đakrông.
Tại buổi truyền thông, các bạn thanh niên được đại diện lãnh đạo Phòng LĐ-TB&XH Phổ biến các Nghị định, Thông tư quy định các chính sách về công tác lao động việc làm – xuất khẩu lao động và các văn bản pháp luật có liên quan; Đại diện công ty TNHH Hợp tác lao động và thương mại Thái Bình giới thiệu về các công ty tuyển lao động trong nước và đặc biệt là giới thiệu về các thị trường xuất khẩu lao động như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan... nhu cầu tuyển dụng lao động của các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài nước; chia sẻ kinh nhiệm về các kỹ năng cần thiết nhằm bổ trợ, nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm cho đội ngũ thanh niên trên địa bàn các xã.
Thực tế cho thấy, nhu cầu việc làm của các thanh niên hiện nay rất lớn, trong đó có sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường. Tuy nhiên do thiếu thông tin, thiếu định hướng, thiếu hiểu biết kiến thức pháp luật về lĩnh vực việc làm – xuất khẩu lao động, dẫn đến đa số thanh niên lúng túng, thiếu tự tin trong tìm kiếm việc làm và tham gia xuất khẩu lao động đặc biệt là thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Để từng bước giải “bài toán” về việc làm cho thanh niên trên địa bàn huyện, cần có nhiều hơn các buổi truyền thông nhằm chia sẻ, trao đổi và cung cấp các thông tin về các thị trường lao động trong nước và nước ngoài, góp phần hỗ trợ đội ngũ thanh niên lựa chọn, phát triển nghề nghiệp theo khả năng, sở thích, điều kiện của bản thân và gia đình, thúc đẩy các sáng kiến mô hình khởi nghiệp, tìm kiếm việc làm và xuất khẩu lao động, cũng như đưa ra những quyết định sáng suốt để có một công việc phù hợp trong tương lai.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Thu Trang