Triển khai chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình năm 2015

Những năm gần đây, Chiến dịch “Truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình (SKSS/KHHGĐ) đến vùng có mức sinh cao và vùng khó khăn" ở huyện Đakrông ngày càng phát huy hiệu quả. Những năm đầu triển khai chiến dịch còn gặp nhiều khó khăn do người dân còn e ngại khi thực hiện các gói dịch vụ phòng chống viêm nhiễm đường sinh sản và kế hoạch hóa gia đình thì đến nay, nhờ công tác truyền thông được thực hiện tốt hơn, người dân đã thấy được hiệu quả rõ rệt trong thực hiện các gói dịch vụ, nên tại các xã triển khai chiến dịch người dân đều nhiệt tình hưởng ứng giúp cho công tác triển khai tại các tuyến cơ sở cơ bản gặp thuận lợi.
Công tác tuyên truyền dân số về đến tận hộ gia đình
      Kế hoạch triển khai Chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ SKSS/KHHGĐ đến vùng khó khăn năm 2015 được chia làm 3 đợt: đợt I năm nay được thực hiện từ 10/04/2015 và kết thúc vào 10/05/2015 tại các xã Mò ó, Ba lòng, A Bung, A Ngo, A Vao, Tà Rụt, Húc Nghì, Tà Long, Pa Nang, Đakrông, Hướng Hiệp.
       Để chiến dịch triển khai hiệu quả, các bước từ khâu lập kế hoạch đến tuyên truyền vận động và tổ chức thực hiện cung cấp dịch vụ được chuẩn bị hết sức chu đáo, cẩn thận. Ban chỉ đạo chiến dịch từ cấp huyện đến cấp xã, thị trấn đã xây dựng kế hoạch chi tiết, có sự phân công cụ thể cho từng thành viên, giao chỉ tiêu rõ ràng cho từng địa phương. Theo đó, các cộng tác viên phụ trách địa bàn phối hợp với cán bộ các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương rà soát, lên danh sách những đối tượng cần vận động thực hiện các dịch vụ chăm sóc SKSS-KHHGĐ trong chiến dịch. Đối với những đối tượng khó vận động, hội phụ nữ, hội nông dân, đoàn thanh niên cùng phối hợp, trực tiếp đến vận động tại hộ gia đình.
      Hoạt động truyền thông được thực hiện bằng nhiều hình thức cả trước và trong chiến dịch. Huyện Đakrông triển khai tuyên truyền bằng xe lưu động ở tất cả 13/14 xã, thị trấn trong huyện. Các phương tiện truyền thông đại chúng thông báo nội dung, thời gian tổ chức và những dịch vụ sẽ thực hiện trong chiến dịch. Trung tâm DS-KHHGĐ huyện còn tổ chức các buổi tư vấn, nói chuyện chuyên đề về dân số, SKSS, KHHGĐ tại các địa bàn có tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên còn cao, nhất là tại các vùng đồng bào dân tộc ít người, vùng xa, vùng khó khăn, điều kiện tiếp cận với thông tin truyền thông còn hạn chế. Bên cạnh đó, truyền thông lồng ghép vào các buổi sinh hoạt của các hội, đoàn thể... nhằm chỉ dẫn cách vệ sinh, chăm sóc bản thân, giúp cho nhận thức của người dân dần dần thay đổi.
      Thông qua chiến dịch hàng năm nhiều người dân đã thay đổi nhận thức và hành vi, tự nguyện sử dụng các biện pháp kế hoạch hóa gia đình sinh ít, sinh thưa để có điều kiện chăm sóc và nuôi dạy con cho tốt. Đồng thời, phụ nữ vùng cao đã xóa bỏ được tâm lý e ngại khi thực hiện các gói dịch vụ. Có thể nói chiến dịch tăng cường tuyên truyền lồng ghép dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản/ kế hoạch hoá gia đình đến vùng có mức sinh cao và vùng khó khăn là một trong những giải pháp hữu hiệu góp phần tích cực trong công tác ổn định dân số đồng thời nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ vùng cao. Và đây là nền tảng cần thiết trong công tác hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn , góp phần phấn thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo.
      Được biết, đợt 02, đợt 3 của chiến dịch sẽ thực hiện tại các xã còn lại dự kiến sẽ triển khai vào đầu tháng 7 và kết thúc vào trước 10/09/2015.

Tác giả bài viết: Hồ Sỹ Phùng