Triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2015

Ngày 09/4/2015, Ban Chỉ đạo về vệ sinh ATTP huyện ban hành Kế hoạch số 29/KH-BCĐ về triển khai "Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh ATTP" năm 2015. Với chủ đề “Sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng rau, thịt an toàn”, “Tháng hành động vì chất lượng, vệ sinh ATTP” năm 2015 có mục tiêu nâng cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền cơ sở các cấp, người quản lý; nhận thức, ý thức của người sản xuất, kinh doanh, người tiêu dùng trong công tác bảo đảm ATTP... Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo cũng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra bảo đảm ATTP rau, thịt tại các cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến, nhập khẩu, lưu thông, buôn bán thực phẩm, đặc biệt là các chợ đầu mối; đồng thời không để xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm do sử dụng thực phẩm không đảm bảo trong thời gian diễn ra Tháng hành động.
     Các hoạt động chính được triển khai thực hiện, đó là: Tuyên truyền, hướng dẫn sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu dùng thực phẩm an toàn; thực hiện các quy định bảo đảm an toàn sản xuất rau, thịt, quy định về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, chất cấm, thuốc kháng sinh trong chăn nuôi. Cùng với đó, Ban Chỉ đạo liên ngành cũng tập trung chú trọng vào việc tuyên truyền về các hoạt động bảo đảm ATTP rau, thịt trên địa bàn; biểu dương các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia những hoạt động bảo đảm ATTP rau, thịt; đồng thời phê phán các đơn vị, cá nhân vi phạm quy định pháp luật về bảo đảm ATTP rau, thịt trên các phương tiện thông tin đại chúng. Chủ động phòng, ngừa ô nhiễm thực phẩm, hạn chế tối đa ngộ độc thực phẩm, đặc biệt là các vụ ngộ độc thực phẩm tập thể, các bệnh truyền qua thực phẩm do sử dụng sản phẩm thực phẩm nói chung và rau, thịt nói riêng. Thông qua đó, UBND các cấp, đoàn thể chính trị xã hội, trách nhiệm của cộng đồng chú ý đến hoạt động nâng cao nhận thức đối với công tác bảo đảm chất lượng vệ sinh ATTP. Theo Kế hoạch, "Tháng hành động vì ATTP" năm 2015 sẽ diễn ra từ ngày 15/4-15/5/2015 trên phạm vi toàn huyện.

Tác giả bài viết: Sỹ Phùng - Minh Sang