Tổng kết công tác thực hiện bảo hiểm xã hội (BHXH) và Bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2020

Sáng ngày 21/01/2021, Bảo hiểm xã hội huyện Đakrông tổ chức hội nghị tổng kết công tác thực hiện bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện và Bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2020. Tham dự hội nghị có đồng chí Hồ Thị Kim Cúc - PCT UBND Huyện.
Tổng kết công tác thực hiện bảo hiểm xã hội (BHXH) và Bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2020
Theo báo cáo của Bảo Hiểm huyện Đakrông, Tính đến ngày 31/12/2020, huyện Đakrông có 2.402 người tham gia BHXH đạt 94,57% chỉ tiêu kế hoạch BHXH tỉnh giao; Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN): 1.780. tăng 34 người so với cùng kỳ năm 2019, đạt 92,52% ; Số người tham gia BHXH tự nguyện: 390 người , tăng 191 người , đạt 95,98% so với cùng kỳ năm 2019. Số người tham gia BHYT: 44.772 người, tăng 2.287 người so với cùng kỳ năm 2019, đạt 104% chỉ tiêu kế hoạch BHXH tỉnh giao.
Đạt được kết quả trên, bên cạnh công tác chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương từ huyện đến cơ sở, cơ quan BHXH huyện đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị của huyện, Bưu điện, UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền các chính sách BHXH, BHYT bằng nhiều hình thức như: cấp phát tờ rơi, tờ gấp, ap phích, pa nô, trên sóng phát thanh, trên mạng xã hội; tổ chức đối thoại, tuyên truyền trực tiếp… nhờ đó, Nhân dân hiểu rõ và tích cực, tự nguyện tham gia BHXH, BHYT.
Tại hội nghị, các đại biểu đã giành thời gian thảo luận, nêu ra một số vướng mắc, nhất là những khó khăn trong triển khai thực hiện việc vận động Nhân dân tham gia BHXH tự nguyện và BHYT trong năm 2021 đạt chỉ tiêu đề ra. Trong đó, tập trung bàn và chia sẽ các giải pháp để thực hiện hiệu quả.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí HồThị Kim Cúc yêu cầu trong thời gian tới, các ban, ngành, đoàn thể huyện; các xã, thị trấn phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân; phấn đấu thực hiện đạt các chỉ tiêu trong năm 2021, nhất là tỷ lệ học sinh tham gia BHYT và tỷ lệ người dân tham gia BHXH tự nguyện. BHXH huyện tiếp tục phối hợp tốt với Trung tâm VH-TT-TT huyện và Bưu điện huyện trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia các loại hình bảo hiểm, đạt chỉ tiêu đề ra.
Cũng tại hội nghị này BHXH tỉnh Quảng Trị, UBND huyện Đakrông đã tặng nhiều giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác BHXH.

Tác giả bài viết: Hồ Sỹ Phùng