Tổng kết công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân và phương hướng nhiệm vụ năm 2017

Ngày 23/3, UBND huyện Đakrông tổ chức hội nghị tổng kết công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017.
Năm 2016, toàn huyện Đakrông không để xảy ra dịch lớn. đội ngũ cán bộ y tế huyện và các xã, thị trấn ngày càng được nâng cao về trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Đến nay. 100% các xã, thị trấn đều có bác sĩ và nữ hộ sinh. Việc củng cố y tế cơ sở đã tạo cho hoạt động bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn huyện ngày càng tốt hơn. Năm 2017, ban chỉ đạo bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và phối hợp với các ngành trong việc thực hiện các hoạt động bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tiếp tục nâng cao chất lượng khám và điều trị. Phát hiện kịp thời các ca truyền nhiễm gây dịch. Đảm bảo cung ứng đầy đủ thuốc phục vụ cho nhân dân.

Tác giả bài viết: Minh Sang