Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19

Trong thời gian gần đây, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp và có xu nướng ngày càng gia tăng, đã bùng phát trở lại ở nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt là các quốc gia trong khu vực Châu Á gần và có biên giới với nước ta như Lào, Cam-pu-chia, Thái Lan, Ân Độ... Mặc dù nước ta cơ bản đã kiểm soát tốt tình hình, tuy nhiên, tình hình dịch bệnh xâm nhập từ nước ngoài vào và bùng phát trở lại ở trong nước là rất lớn.
Đồng chí Nguyễn Trí Tuân thăm các chốt chống dịch trên tuyến biên giới
Thực hiện Công điện ngày 27/4/2021 của Thường trực Ban Bí thư “về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19”, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND Tỉnh. Để chủ động phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, không để dịch bệnh xâm nhập, lây lan trong cộng đồng, tiếp tục thực hiện thành công “mục tiêu kép”, bảo vệ và nâng cao sức khỏe người dân, bảo đảm an sinh xã hội. Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19; hướng dẫn của Bộ Y tế và các cơ quan chức năng, các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ƯBND tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện. Tuyệt đối không được lơ là, chủ quan trước nguy cơ dịch bệnh; chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 trong việc chuẩn bị và tổ chức bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Người đứng đầu cấp ủy trực tiếp chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chổng dịch bệnh tại địa phương, chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Huyện ủy về hoạt động phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn, phạm vi quản lý. UBND huyện, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện, Trung tâm Y tế huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện chế độ công tác với tinh thần sẵn sàng ứng phó mọi tình huống dịch bệnh; chủ động xây dựng các phương án chống dịch bệnh, thường xuyên tập huấn, diễn tập để chủ động ứng phó với các tỉnh huống xấu có thể xảy ra; thực hiện nghiêm túc phương châm “bốn tại chỗ” trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định về cách ly tại cơ sở cách ly tập trung và cách ly tại nơi lưu trú theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng. Chỉ đạo khẩn trương tổ chức thực hiện tốt công tác tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 bảo đảm an toàn, đúng đối tượng theo tinh thần Nghị quyết số 21/NQ-CP, ngày 26/02/2021 của Chính phủ về mua và sử dụng vắc-xin phòng Covid-19. Chỉ đạo thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế; thực hiện nghiêm yêu cầu 5K và thực hiện chế tài xử phạt, xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân vi phạm công tác phòng, chống dịch bệnh; phát huy vai trò chủ động của cấp ủy, chính quyền các địa phương trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là các cơ sờ y tế, các khu cách ly, trường học, chợ, cơ sở kinh doanh, các địa điểm công cộng tập trung đông người, cơ sở lưu trú, các sự kiện có tập trung đông người... Hạn chế tổ chức các sự kiện tập trung đông người không cần thiết; trường hợp cần thiết phải tổ chức thì cơ quan, đơn vị chủ trì chịu trách nhiệm trước pháp luật về thực hiện nghiêm các yêu cầu, điều kiện quy định đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.
Thực hiện Công điện ngày 27/4/2021 của Thường trực Ban Bí thư “về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19”, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND Tỉnh. Để chủ động phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, không để dịch bệnh xâm nhập, lây lan trong cộng đồng, tiếp tục thực hiện thành công “mục tiêu kép”, bảo vệ và nâng cao sức khỏe người dân, bảo đảm an sinh xã hội. Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19; hướng dẫn của Bộ Y tế và các cơ quan chức năng, các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ƯBND tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện. Tuyệt đối không được lơ là, chủ quan trước nguy cơ dịch bệnh; chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 trong việc chuẩn bị và tổ chức bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Người đứng đầu cấp ủy trực tiếp chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chổng dịch bệnh tại địa phương, chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Huyện ủy về hoạt động phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn, phạm vi quản lý. UBND huyện, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện, Trung tâm Y tế huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện chế độ công tác với tinh thần sẵn sàng ứng phó mọi tình huống dịch bệnh; chủ động xây dựng các phương án chống dịch bệnh, thường xuyên tập huấn, diễn tập để chủ động ứng phó với các tỉnh huống xấu có thể xảy ra; thực hiện nghiêm túc phương châm “bốn tại chỗ” trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định về cách ly tại cơ sở cách ly tập trung và cách ly tại nơi lưu trú theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng. Chỉ đạo khẩn trương tổ chức thực hiện tốt công tác tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 bảo đảm an toàn, đúng đối tượng theo tinh thần Nghị quyết số 21/NQ-CP, ngày 26/02/2021 của Chính phủ về mua và sử dụng vắc-xin phòng Covid-19. Chỉ đạo thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế; thực hiện nghiêm yêu cầu 5K và thực hiện chế tài xử phạt, xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân vi phạm công tác phòng, chống dịch bệnh; phát huy vai trò chủ động của cấp ủy, chính quyền các địa phương trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là các cơ sờ y tế, các khu cách ly, trường học, chợ, cơ sở kinh doanh, các địa điểm công cộng tập trung đông người, cơ sở lưu trú, các sự kiện có tập trung đông người... Hạn chế tổ chức các sự kiện tập trung đông người không cần thiết; trường hợp cần thiết phải tổ chức thì cơ quan, đơn vị chủ trì chịu trách nhiệm trước pháp luật về thực hiện nghiêm các yêu cầu, điều kiện quy định đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

Tác giả bài viết: Văn Tiến