Thực trạng và hậu quả của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

Theo hướng dẫn của Ban Dân tộc tỉnh về tô chức rà soát, thống kê số lượng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Qua khảo sát, đã cho thấy thực trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn vùng đông bào dân tộc thiểu số vẫn đang tôn tại. Đặc biệt là đối với tảo hôn đang có xu hướng ngày càng tăng lên. Mặc dù chính quyền địa phương đã tuyên truyền, giáo dục ngăn ngừa nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn trên địa bàn. Các câp úy Đảng, chính quyền, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường lãnh đạo và nâng cao trách nhiệm trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hôn nhân và gia đình nhưng hiệu quà mang lại chưa cao. Trên thực tế, tình trạng hôn nhân cận huyết thống vẫn còn tồn tại ở hầu hết các xã và có chiều hướng gia tăng.
Các cấp các ngành tăng cường công tác truyền thông về tảo hôn tại các thôn, bản
Theo thống kê, trên địa bàn toàn huyện từ năm 2016 đến tháng 03/2020 có 404 vụ tảo hôn trong đó 332 vụ vợ hoặc chồng tảo hôn và 72 vụ cả vợ và chồng tảo hôn, 09 trường hợp hôn nhân cận huyết thống. Mặt khác, do tâm lý của cơ sở còn e ngại khi báo cáo thực trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống nên số liệu báo cáo còn thấp hơn nhiều so với thực tế. Hôn nhân cận huyết thống là hôn nhân giữa những người có mối quan hệ họ hàng gần gùi với nhau và gây nguy cơ suy giảm sức khỏe, tăng tỷ lệ bệnh tật do kêt hợp gen mang lại, gây suy thoái chât lượng giống nòi. Những trẻ em được sinh ra từ cha mẹ có quan hệ hôn nhân cận huyết thống dễ có nguy cơ mắc các bệnh di truyền, bệnh tật, suy giảm sức khỏe. Những cặp vợ chồng kết hôn cận huyết thống có nguy cơ cao rơi vào vòng luẩn quẩn như: Đói nghèo dẫn đến thất học...
Thực tế cho thấy, các địa phương có tỷ lệ tình trạng tào hôn, hôn nhân cận huyết cao thì cũng là địa phương có tỷ lệ hộ đói nghèo cao và ngược lại. Có thể nói, tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống hiện nay vừa là nguyên nhân, vừa là hậu quà của nghèo đói, thất học và suy giảm chất lượng cuộc sống. Điều này ảnh hường tiêu cực đến việc hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện công bằng và tiến bộ xã hội.

Tác giả bài viết: Văn Tiến