Thôn Xuân Lâm xã Triệu Nguyên điểm sáng trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư

Những năm qua thôn Xuân Lâm, xã Triệu Nguyên, huyện Đakrông luôn là thôn dẫn đầu trong phong trào “ TDĐKXD ĐSVH ở khu dân cư”.
     Toàn thôn hiện có 159 hộ với 672 khẩu, sản xuất chủ yếu là nông nghiệp và phát triển chăn nuôi. Để cuộc vận động TDDKXD ĐSVH ở khu dân cư cán bộ và nhân dân thôn Xuân Lâm đã luôn đoàn kết giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế, nhân dân đã biết chuyển đổi cơ cấu sản xuất theo hướng phát triển sản xuất gắn với kinh doanh dịch vụ. Bên cạnh đó các hộ gia đình còn mạnh dạn tham gia vào các lớp đào tạo phát triển ngành nghề tăng thêm thu nhập cho người lao động như mộc, nề từ đó trong thôn xuất hiện ngày càng nhiều hộ gia đình làm ăn khá giả. Đến nay trong thôn không còn hộ đói, toàn thôn chỉ còn 4,4% hộ nghèo thấp nhất trong toàn xã. Khi điều kiện kinh tế đã dần phát triển bà con nhân dân trong thôn còn tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của UBMTTQVN phát động như “Ngày vì nười nghèo” Trong những năm qua bà con trong thôn đã quyên góp hổ trợ cùng với ngồn quỹ vì người nghèo các cấp đã đầu tư xây dựng hàng chục nhà ở tạm bọ dột nát trên địa bàn. Trong 20 năm qua từ các nguồn hổ trợ đóng góp trong thôn đã xây dựng được 22 nhà đại đoàn kết, 17 nhà theo Quyết định 167, 20 nhà cho đối tượng chính sách.. Các phong trào VHVN – TDTT được phát triển mạnh mẽ đây qua đó tạo không khí đoàn kết vui tươi sôi nôi  sau những giờ lao động vất vã. Con em trong độ tuổi đều được đến trường, tỷ lệ học sinh thi đậu vào các trường đại học cao đẳng ngày càng tăng. Hiện nay toàn thôn đã có 4 thạc sỹ, 18 tốt nghiệp đại học, 10 cao đẳng và 15 em đang theo học các trường đại học cao đẳng, Để động viên các em học tập tốt trong thời gian qua thôn cũng đã xây dựng được quỹ khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập với số tiền 36 triệu đồng. Tình hình an ninh chính trị trật tự ATXH trong thôn tiếp tục được giũ vững thôn nhiều năm liện không xãy ra tình trạng vi phạm pháp luật. Từ những kết quả đã đạt được năm 2003 thôn Xuân lâm được UBND huyện công nhận làng văn hóa cấp huyện, năm 2006 được UBND tỉnh công nhận làng văn hóa xuất sắc cấp tỉnh và 2 năm 2006, 2007 được UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc cấp tỉnh.

Tác giả bài viết: Quang Duy