Tập huấn phần mềm một cửa điện tử

Ngày 26/5/2016, UBND huyện Đakrông phối hợp với Viến thông Quảng trị tổ chức tập huấn phần mềm một cửa điện tử cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ bộ phận làm công tác một cữa của 14 xã thị trấn và lãnh đạo, chuyên viên một số phòng ban trên địa bàn huyện.
Tập huấn phần mềm một cửa điện tử
    Tại buổi tập huấn các đại biểu đã được Viễn thông Quảng Trị trình bày, hướng dẫn các quy trình thao tác, sử dụng kiểm tra tìm kiếm các thông tin trên các lĩnh vực hành chính theo quy trình thực hiện cải cách thủ tục hành chính thực hiện qua môi trường Internet. Từ việc tiếp nhận hồ sơ, lưu hồ sơ, và tra cứu hồ sơ, quản lý hồ sơ bằng phần mềm điện tử. Hồ sơ được chuyển đến các phòng ban cập nhật xử lý trả kết quả cho người dân kịp thời. Công tác tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế một cửa ở các xã dữ liệu sẽ được liên thông lên cơ sở dữ liệu cấp huyện. Tại buổi tập huấn sau khi được Viến thông Quảng Trị hướng dẫn cụ thể các đại biểu cũng đã được làm quen với các thao tác và sử dụng phần mềm 1 cửa điện tử ngay trên mày tính
     Thông qua buổi tập huấn này nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của cán bộ công tác ở bộ phận một cữa của các địa phương trên địa bàn huyện đồng thời giảm bớt các thủ tục rườm rà cho người dân cũng như cán bộ quản lý bằng sử dụng phần mềm điện tử trong việc CCHC. 

Tác giả bài viết: Quang Duy - Xuân Đông