Tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên truyền pháp luật

Ngày 21/11/2019 Công an huyện Đakrông phối hợp với huyện Đoàn tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên truyền pháp luật cho các "Tổ thanh niên xung kích tuyên truyền pháp luật huyện Đakrông".
Tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên truyền pháp luật
Tổ thanh niên xung kích tuyên truyền pháp luật huyện Đakrông được thành lập ở các xã, thi trấn, thành phần gồm: BCH Đoàn các xã, thi trấn; Ban công an các xã, thị trấn; Tổng phụ trách Đội các trường TH và THCS các xã thị trấn trên địa bàn toàn huyện. Tại lớp tập huấn, học viên đã được các báo cáo viên thông qua các nội dung: Kỷ năng, biện pháp tiến hành công tác tuyên truyền pháp luật, vận động quần chúng nhân dân tại cơ sở; Nội dung, biện pháp tuyên truyền phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy; Nhận diện và đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trên internet và mạng xã hội và một số nội dung quan trọng khác. Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao trình độ lý luận, nhận thức cũng như nghiệp vụ, kỷ năng công tác tuyên truyền của các tổ thanh niên xung kích tuyên truyền pháp luật, từ đó nâng cao chất lượng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ, đấu tranh phòng chống các loai tội phạm và tệ nạn xã hội trong tình hình mới trên địa bàn huyện Đakrông.

Tác giả bài viết: Quang Duy - Minh Vũ