Tập huấn ‘‘Nghiệp vụ ủy thác vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội huyện”

Nhằm giúp trang bị và nâng cao trình độ cho đội ngũ làm công tác ủy thác tại cơ sở, qua đó giúp cho việc sử dụng các nguồn vốn vay đúng mục đích, đúng đối tượng, sử dụng nguồn vốn ủy thác có hiệu quả hơn góp phần vào việc thực hiện tốt công tác xóa đói, giảm nghèo tại địa phương. Ngày 27/9 tại Nhà cộng đồng Thôn A Đăng xã Tà Rụt, Hội LHPN huyện phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội huyện mở lớp tập huấn ‘‘Nghiệp vụ ủy thác vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội huyện” cho Hội LHPN các xã A bung, Ango, Avao, Tà Rụt, Tà Long.
Tại buổi tập huấn Ban giám đốc ngân hàng đã triển khai các chương trình tín dụng đang thực hiện tại huyện; Các phương thức ủy thác thông qua các tổ chức chính trị, xã hội; Chức năng, nhiệm vụ của ban giảm nghèo cấp xã, trưởng thôn, khóm trong hoạt động tín dụng ngân sách; Hướng dẫn nghiệp vụ của tổ tiết kiệm và vay vốn.
Đợt tập huấn được kéo dài từ ngày 27-29 tháng 9 năm 2016 và chia làm 03 lớp ở 02 cụm cho 154 chị là Ban chấp hành, tổ trưởng, tổ phó vốn vay NHCXH huyện thuộc Hội LHPN các xã, thị trấn.            

Tác giả bài viết: Lê Thị Tây Nguyên