Tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị trường học để đáp ứng việc dạy và học

Những năm qua, các ngành các cấp từ tỉnh đến huyện tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho ngành Giáo dục.
Cơ sở vật chất tại các điểm trường lẽ từng bước được hoàn thiện
Riêng trong năm học 2016 - 2017, toàn Ngành đã được đầu tư hoàn thiện và đưa vào sử dụng 05 phòng học và 01 thư viện tại Trường TH&THCS Húc Nghì; đầu tư hoàn thiện 08 phòng học tại Trường TH A Bung, 04 phòng học và 02 phòng học bộ môn tại Trường PTDTBT THCS Pa Nang; xây dựng mới 07 phòng học tại Trường TH Tà Long và Trường TH&THCS A Vao. Hiện nay đang khởi công xây dựng 03 phòng học tại Trường tiểu học Pa Nang và nhà hiệu bộ tại Trường MN Sơn Ca. Ngoài ra, UBND tỉnh đã quyết định đầu tư hạng mục 04 phòng học tại Trường MN Hướng Hiệp với mức khoảng 3 tỷ đồng, hạng mục 08 phòng học tại Trường tiểu học thị trấn Krông Klang khoảng 5 tỷ đồng, hạng mục 10 phòng học tại Trường PTDTBT THCS Tà Long khoảng 7 tỷ đồng và hạng mục 04 phòng học tại Trường MN Triệu Nguyên khoảng 3,5 tỷ đồng. Ngày 7/4/2017, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 79 đầu tư xây dựng hạng mục 07 phòng học bộ môn tại Trường TH&THCS Mò Ó với mức đầu tư 4,9 tỷ. Bên cạnh đó, từ nguồn hỗ trợ của các tổ chức phi chính phủ, tổ chức từ thiện, từ công tác xã hội hóa giáo dục và tiết kiệm từ ngân sách một số đơn vị đã xây dựng nhà vệ sinh, bếp ăn, hệ thống nước sạch, cổng trường, tường rào, bê tông hóa sân trường và tiến hành sửa chữa nhiều hạng mục như phòng học, phòng ở giáo viên, hệ thống điện ... Như vậy hiện nay toàn huyện có 586 phòng học, trong đó có 298 phòng học kiên cố, 256 phòng học cấp 4, 20 phòng học tạm, 12 phòng học mượn ;01 phòng học đa năng; 11 phòng học bộ môn đúng theo quy chuẩn.
Song song việc tăng cường đầu tư về cơ sở vật chất, Phòng GD&ĐT huyện chỉ đạo các trường tăng cường mua sắm thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi; thực hiện tốt công tác bảo quản và sử dụng có hiệu quả sách, đồ dùng, thiết bị dạy học hiện có; hưởng ứng tích cực phong trào tự làm và sử dụng đồ dùng, đồ chơi trong dạy học.

Tác giả bài viết: Văn Tiến