Phòng GD&ĐT tổ chức kỳ thi học sinh giỏi lớp 8 năm học 2014 - 2015

Thực hiện Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2014 - 2015, vừa qua Phòng GD&ĐT tổ chức thành công Kỳ thi học sinh giỏi các bộ môn văn hóa lớp 8 cấp huyện.
      Kỳ thi học sinh giỏi lớp 8 năm học 2014 - 2015 có 69 học sinh đăng ký và tham gia dự thi. Trong đó gồm các bộ môn: Ngữ văn 08 em, Lịch sử 13 em, Địa lý 07 em, Toán 09 em, Vật lý 06 em, Hóa học 04 em, Sinh học 11 em, Tiếng Anh 04 em, GDCD 07 em. Đây là những học sinh giỏi được tuyển chọn từ các đơn vị trường học trên địa bàn huyện, là những hạt nhân tiêu biểu, là những điển hình của chất lượng mũi nhọn cấp THCS.
     Kết quả có 31 học sinh được công nhận đạt học sinh giỏi lớp 8 cấp huyện năm học 2014 - 2015. Trong đó, có 01 giải Nhất, 04 giải Nhì, 11 giải Ba và 15 giải Khuyến khích.
      Kỳ thi học sinh giỏi lớp 8 hàng năm là nền tảng cho hoạt động chất lượng mũi nhọn tại các nhà trường, là niềm khích lệ, động viên và là cơ sở quan trọng trong công tác bồi dưỡng và tham gia học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh năm học 2015 - 2016.

Tác giả bài viết: Phan Văn Đức