Phổ biến chính sách việc làm và xuất khẩu lao động cho người dân huyện Đakrông

Ngày 19/6/2020, Sở LĐ-TB&XH tỉnh phối hợp với UBND xã Tà Rụt đã tổ chức Hội nghị phổ biến chính sách việc làm và xuất khẩu lao động cho lao động trong độ tuổi của 03 xã A Bung, A Ngo, và Tà Rụt.
Phổ biến chính sách việc làm và xuất khẩu lao động cho người dân huyện Đakrông
Đã có gần 50 lao động trong độ tuổi có nhu cầu tìm kiếm việc làm của 03 xã A Bung, A Ngo, và Tà Rụt đến tham dự chương trình. Thông qua Hội nghị các lao động được nắm rõ hơn các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác việc làm, các chính sách hỗ trợ người lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số khi tham gia xuất khẩu lao động. Đồng thời được giới thiệu các công ty xuất khẩu lao động có uy tín về tuyển dụng lao động.
Tham gia Hội nghị phổ biến chính sách việc làm và xuất khẩu lao động là cơ hội để người lao động tìm kiếm việc làm phù hợp, thu nhập ổn định, góp phần nâng cao đời sống gia đình và xã hội.

Tác giả bài viết: Lê Thị Lý