Phát huy hiệu quả công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ ở huyện Đakrông

Được sự quan tâm của các cấp, các ngành, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trên địa bàn, thời gian qua huyện Đakrông tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ (PCGD, XMC). Nhờ vậy, địa phương này đã duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục ở tất cả các bậc học, cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục và đào tạo trong thời kỳ đổi mới.
Nhiều trường mầm non trên địa bàn huyện Đakrông huy động trẻ 5uổi đến lớp đạt 100%
Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 5/12/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và THCS, tăng cường phân luồng học sinh sau THCS và xóa mù chữ cho người lớn”, hằng năm, Huyện ủy, UBND huyện Đakrông đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, kế hoạch thực hiện công tác PCGD, XMC ở địa phương. Trong đó, chỉ đạo các xã, thị trấn tiến hành điều tra bổ sung để xây dựng kế hoạch huy động trẻ trong độ tuổi trên địa bàn đi học. Triển khai cho các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn, trường học xây dựng và thực hiện hoàn thành tốt kế hoạch của từng năm học, đảm bảo chất lượng học tập của học sinh; thường xuyên nắm bắt tình hình thực hiện, kịp thời có những biện pháp củng cố, rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo thực hiện PCGD, XMC. Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Đakrông Hồ Thị Kim Cúc cho biết: “Việc thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW được huyện gắn với đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giáo dục; huy động mọi nguồn lực quan tâm củng cố, xây dựng cơ sở vật chất thiết bị trường học; tăng cường số lượng, chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ giáo dục; gắn với công tác xã hội hóa…Do đặc thù là huyện miền núi, trên 79% người dân là đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn. Vì vậy, huyện đã có những giải pháp tuyên truyền, vận động phù hợp với từng đối tượng như các lớp PCGD, XMC được tổ chức theo địa bàn dân cư; thời gian dạy học linh hoạt, phù hợp với điều kiện kinh tế, mùa vụ, thời tiết…để tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh nghèo vừa lao động vừa tham gia học đầy đủ; dạy đủ các môn theo chương trình bổ túc THCS. Huy động tối đa số đối tượng trong độ tuổi PCGD, XMC đã bỏ học tham gia các lớp bổ túc. Giải quyết các chế độ, chính sách kịp thời cho học viên, giáo viên làm công tác phổ cập…nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo, chất lượng dạy học và hạn chế lưu ban, bỏ học ở tiểu học, THCS, từ đó các mục tiêu PCGD, XMC đạt chuẩn cao và vững chắc”.
Nhờ triển khai các giải pháp tích cực, công tác PCGD, XMC ở huyện Đakrông ngày càng đạt nhiều kết quả đáng kể. Hằng năm, tỉ lệ trẻ 6 tuổi vào lớp 1 luôn đạt 100%; tỉ lệ trẻ từ 11 – 14 tuổi tốt nghiệp tiểu học đạt 98%; tỉ lệ trẻ hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6 đạt 99,8%, làm nền tảng công tác PCGD THCS và tạo tiền đề cho PCGD Trung học. Mạng lưới trường, lớp học của huyện không ngừng phát triển, hằng năm số phòng học được nâng cấp và xây mới. Các phòng thiết bị, thí nghiệm, thực hành của các trường từng bước được đầu tư xây dựng theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Việc cung ứng thiết bị dạy học cơ bản đáp ứng bước đầu yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông; sách giáo khoa, sách giáo viên được cung cấp tương đối đầy đủ cho giáo viên và học sinh, đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu dạy và học. Đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý đảm bảo về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, chuẩn hóa về trình độ đào tạo, tỉ lệ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn ngày càng cao. Nếu như đến cuối năm học 2010 – 2011 toàn ngành có 909 giáo viên thì đến cuối năm học 2019 – 2020 toàn ngành có 1.152 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, ngoài ra còn có 82 hợp đồng lao động ở vị trí nấu ăn và bảo vệ, cơ bản đảm bảo cho việc giảng dạy và thực thi công việc, cơ cấu đội ngũ cơ bản hợp lý. Tính đến thời điểm này, tổng số trường học trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện quản lý là 36 trường. Trong đó, có 3 trường THCS, 7 trường tiểu học và THCS, 8 trường tiểu học, 15 trường mầm non, 1 trường PTDTNT; 2 trường PTDTBT THCS. Ngoài ra, có 2 trường trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, 1 trung tâm GDNNGDTX. Đến nay toàn huyện có 12 trường học đạt chuẩn quốc gia, đạt 33,3%.
Về kết quả PCGD mầm non cho trẻ 5 tuổi, hiện nay tỉ lệ trẻ 5 tuổi huy động đạt 100%, tăng 3,42% so với năm học 2010 – 2011; 100% xã, thị trấn duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Đối với PCGD tiểu học, 100% xã, thị trấn đạt chuẩn PCGD tiểu học mức độ 3, huyện Đakrông được công nhận đạt chuẩn PCGD tiểu học mức độ 3. Duy trì bền vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục THCS ở 13/13 xã, thị trấn, trong đó đạt chuẩn mức độ 1 là 3/13 xã, thị trấn, đạt chuẩn mức độ 2 là 11/13 xã, thị trấn; huyện đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 1. Đối với phổ cập XMC, số người trong độ tuổi từ 15 – 35 biết chữ đạt 97,7%; số người trong độ tuổi từ 15 – 60 biết chữ đạt 90,1%; số xã đạt chuẩn phổ cập XMC mức độ 1 là 3 xã, mức độ 2 là 11 xã, huyện đạt chuẩn phổ cập XMC mức độ 1. Ở bậc trung học, có 1 xã đạt chuẩn phổ cập; tỉ lệ huy động vào học THPT, GDTX cấp THPT, trung cấp chuyên nghiệp, đào tạo nghề 3 năm đạt 74,1%; tỉ lệ tốt nghiệp các bậc học này đạt 39,11%...
Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Đakrông Hồ Thị Kim Cúc cho biết thêm: “Để củng cố và phát huy hiệu quả công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ trên địa bàn, thời gian tới, huyện tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, tác dụng, mục tiêu, đối tượng và tiêu chuẩn PCGD, XMC cho cán bộ, Nhân dân, chính quyền, đoàn thể và các tổ chức xã hội. Phát triển mạng lưới trường mầm non, tiểu học, THCS theo hướng chuẩn hóa. Bổ sung đầy đủ số lượng giáo viên ở các cấp học. Tăng cường xây dựng hệ thống trường đạt chuẩn quốc gia gắn liền với kế hoạch PCGD, XMC ở các xã, thị trấn. Thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua của ngành giáo dục. Tăng cường hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý PCGD, XMC. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục. Gắn chặt chẽ công tác PCGD, XMC với nhiệm vụ xây dựng phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương, nhất là việc phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp THCS.

Tác giả bài viết: Minh Hiển