LĐLĐ huyện tổ chức tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2019- 2020 Triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021

Vừa qua, LĐLĐ huyện Đakrông đã tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2019 -2020 Triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021.
Khen thưởng các tập thể các nhân đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm học 2019-2020
Tính đến ngày 1/7/2020 tổng số cán bộ giáo viên nhân viên công tác tại các trường học trên địa bàn huyện Đakrông có 1.219 người/36 đơn vị trường học trong đó có 1.086 viên chức sự nghiệp giáo dục và 133 hợp đồng lao động.Trong năm học, LĐLĐ huyện và Công đoàn cơ sở các trường học đã thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tình hình đời sống, việc làm của người lao động, phối hợp với các tổ chức, đoàn thể chăm lo bảo vệ quyền lợi của người lao động, thường xuyên thăm hỏi, động viên đoàn viên vượt qua khó khăn, xây dựng mối đoàn kết thống nhất trong đơn vị, quan tâm đến đời sống văn hóa tinh thần của đoàn viên, đẩy mạnh phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Kịp thời động viên, khen thưởng  những giáo viên đạt thành tích xuất sắc trong giảng dạy và các các lĩnh vực hoạt động. Các CĐCS đã phối hợp với chuyên môn chỉ đạo, triển khai phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” thiết thực, hiệu quả gắn với việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Các cán bộ, đoàn viên đã tích cực đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá, tích cực làm đồ dùng dạy học.
Nhân dịp này LĐLĐ tỉnh và LĐLĐ huyện đã trao bằng khen, giấy khen cho các tập thể các nhân đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm học 2019-2020.

Tác giả bài viết: Quang Duy