Huyện Đakrông thực hiện chi trả hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Ngày 26/5/2020, UBND xã Tà Rụt đã tiến hành chi trả kinh phí hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid - 19. Đây là xã đầu tiên trên địa bàn huyện Đakrông thực hiện chi trả hỗ trợ sau đại dịch Covid-19.
Cán bộ UBND xã Tà Rụt thực hiện chi trả hỗ trợ cho người dân
Theo kết quả phê duyệt đợt 1 của UBND tỉnh Quảng Trị cho các nhóm đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, xã Tà Rụt có 136 người có công, 71 đối tượng bảo trợ xã hội, 1.639 người thuộc hộ nghèo và 328 người thuộc hộ cận nghèo trong diện được hỗ trợ.
Căn cứ kinh phí được cấp tại Quyết định số 946/QĐ-UBND ngày 21/5/2020 của UBND huyện Đakrông là 1,468 tỷ đồng, xã Tà Rụt đã thống nhất tiến hành chi trả trước cho các đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo. Được nhận hỗ trợ của Chính phủ do ảnh hưởng của đại dịch covid-19, đồng bào Vân kiều, Pa cô vô cùng phấn khởi và bày tỏ lòng biết ơn Đảng và Nhà nước đã kịp thời chia sẽ khó khăn giúp người dân ổn định cuộc sống.
Dự kiến đến hết ngày 29/5, toàn bộ các xã trên địa bàn huyện Đakrông sẽ hoàn tất công tác chi trả đợt 1 cho các đối tượng được hưởng, Phòng LĐ-TB&XH sẽ có vai trò kiểm tra và giám sát việc chi trả này.

Tác giả bài viết: Lê Thị Lý