Huyện Đakrông làm tốt công tác chăm sóc giáo dục trẻ em

Xác định trẻ em là chủ nhân tương lai của đất nước, thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể và nhân dân huyện Đakrông luôn quan tâm thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, hướng tới mục tiêu trẻ em được phát triển toàn diện trong môi trường an toàn, lành mạnh.
Trẻ mầm non huyện Đakrông vui chơi trong trường học
Để thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ chăm sóc, giáo dục trẻ em, UBND huyện đã xây dựng, triển khai thực hiện các quy định của Luật Trẻ em, đảm bảo các quyền của trẻ em, trong đó đặc biệt quan tâm chăm lo bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em vùng thiên tai, trẻ mồ côi...
Trong 9 tháng đầu năm 2021, Phòng LĐ-T&XH huyện đã phối hợp với các đơn vị liên quan phát học bổng VNED cho 05 em khuyết tật; 184 em có hoàn cảnh khó khăn được nhận học bổng Zhishan Foundation; 40 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được nhận học bổng do Qũy Bảo trợ trẻ em tỉnh hỗ trợ.
Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc cũng đã hỗ trợ 56 em vùng bị ảnh hưởng bởi thiên với tổng số tiền 194,8 triệu đồng. Quỹ cũng tổ chức cấp 50 bộ sản phẩm cấp cứu cho trẻ em do ảnh hưởng thiên tai cho 7 xã A Bung, A Vao, A Ngo, Tà Rụt, Hức Nghi, Tà Long, Ba Nang.
Tổ chức 03 lớp tập huấn cho Ban bảo vệ trẻ em cấp xã và cộng tác viên thôn; Tổ chức 3 đợt truyền thông hướng dẫn xây dựng quy ước thôn không có tảo hôn tại Thôn A Đăng - xã Tà Rụt; thôn Vùng Kho - xã Đakrông; thôn Húc Nghi - xã Húc Nghi cho hơn 300 cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em.
Ngoài các hoạt động trên, huyện Đakrông đang tiếp tục vận động kêu gọi các tổ chức, cá nhân ủng hộ nguồn lực cho quỹ bảo trợ trẻ em các cấp, để hỗ trợ trẻ em nghèo, trẻ em vùng sâu, vùng xa và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Vận động xây dựng ngôi nhà an toàn, trường học an toàn, cộng đồng an toàn, cải tạo môi trường sống đảm bảo an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em.

Tác giả bài viết: Minh Hiển