Huy động được hơn 1,8 tỉ đồng tiền quỹ “Ngày vì người nghèo”

Thông tin từ UBMTTQVN huyện Đakrông cho biết: từ năm 2000 đến nay, huyện Đakrông đã huy động được hơn 1,8 tỷ đồng tiền Quỹ “ Ngày vì người nghèo”.
    Ngoài ra, các tổ chức thành viên đã chủ động huy động hàng trăm triệu đồng hỗ trợ trực tiếp cho đoàn viên, hội viên là hộ gia đình nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Từ nguồn quỹ huy động được, huyện Đakrông đã xây dựng được 53 nhà đại đoàn kết trị giá 832 triệu đồng, sữa chữa 10 nhà đại đoàn kết trị giá 50 triệu đồng. Ngoài ra, hỗ trợ gần 3000 suất quà cho các gia đình cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hoạn nạn. 

Tác giả bài viết: Lâm Phương