Huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển ngành giáo dục

Công tác huy động nguồn lực của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư cho giáo dục và đào tạo trong những năm qua trên địa bàn huyện Đakrông đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các tổ chức, doanh nghiệp, các cá nhân trong và ngoài nước đã hỗ trợ tích cực cho ngành Giáo dục trong việc xây dựng cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị dạy học, hỗ trợ các điều kiện tố chức bán trú, tố chức trao học bống, tặng sách vở, áo quần cho học sinh, điển hình như: Tập đoàn Viettel, Tổ chức Tầm nhìn Thế giới, Tổ chức Zhi-Shan Foundation, dự án Plan...
Công trình trường học ở xã A Bung được xây dựng trên nền đất  do người dân hiến tặng
Đặc biệt, ngày có nhiều hơn những người dân hiến đất để xây dựng trường học. Tính riêng trong năm 2019, trên địa bàn huyện có 04 hộ gia đình hiến 1.030 m2 để xây dựng các hạng mục công trình trường học như hộ ông Côn Nhôi tại thôn Khe Chuông, xã A Vao hiến 360 m2; hộ ông Hồ Văn Số, hộ ông Hồ Văn Dục và hộ ông Hồ Ta Dóc ở thôn Vùng Kho, xã Đakrông hiến tổng cộng 670 m2. Nhờ làm tốt công tác huy động nguồn lực của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư cho giáo dục, nhất là trong việc hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học nên công tác tổ chức bán trú, môi trường giáo dục ở huyện miền núi khó khăn như Đakrông đã có nhiều cải thiện, chất lượng giáo dục và đào tạo ngày một nâng cao.

Tác giả bài viết: Lâm Phương - Văn Tiến