Hội nghị phổ biến Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Công chứng

Ngày 23/4, UBND huyện Đakrông tổ chức hội nghị phổ biến Luật Hôn nhân và Gia đình , Luật Công chứng năm 2014 cho lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, cán bộ tư pháp từ huyện đến cơ sở.
       Tại hội nghị, lãnh đạo sở Tư pháp  tỉnh giới thiệu những nội dung cơ bản, những điểm mới đáng chú ý của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, Luật Công chứng năm 2014 . Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 kế thừa các nguyên tắc cơ bản, các quy định tiến bộ trong Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000, đồng thời sửa đổi những bất cập, hạn chế của Luật cũ và bổ sung quy định mới để giải quyết các vấn đề thực tiễn phát sinh phù hợp với quá trình thay đổi của đời sống xã hội như tăng độ tuổi kết hôn của nam và nữ, không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính, cho phép mang thai hộ vì mục đích nhân đạo, bổ sung đối tượng được quyền yêu cầu ly hôn, chế độ tài sản của vợ chồng, áp dụng tập quán trong hôn nhân và gia đình,…
      Luật Công chứng năm 2014 đề cao chức năng xã hội của công chứng viên, theo đó “Công chứng viên cung cấp dịch vụ công do Nhà nước ủy nhiệm thực hiện nhằm bảo đảm an toàn pháp lý cho các bên tham gia hợp đồng, giao dịch; phòng ngừa tranh chấp; góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức ổn định và phát triển kinh tế - xã hội”…
      Hội nghị cũng dành thời gian để các đại biểu trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các vấn đề có liên quan đến hôn nhân và gia đình; công chứng  để áp dụng vào thực tiễn công tác.
      Sau hội nghị, các  cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của  huyện và các địa phương  sẽ tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt 2 văn bản luật này cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn  huyện. góp phần nâng cao nhận thức về quyền con người trong lĩnh vực hôn nhân gia đình, vị trí của nghề công chứng và công chứng viên trong xã hội./.

Tác giả bài viết: Hồ Sỹ Phùng