Hội nghị lấy ý kiến vào dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi

Ngày 14/09, UBND huyện Đakrông tổ chức hội nghị lấy ý kiến vào dự thảo Bộ luật Hình sự (BLHS) sửa đổi. Đồng chí Hồ Thị Kim Cúc - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện chủ trì hội nghị. Cùng dự có đại diện các cơ quan, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức đoàn thể cấp huyện; Đại diện lãnh đạo các xã, thị trấn, cán bộ Tư pháp hộ tịch cấp xã.
    Dự thảo BLHS sửa đổi gồm 26 chương, 443 điều, tăng 99 điều so với BLHS hiện hành. So với BLHS ban hành năm 1999 thì Dự thảo BLHS sửa đổi có rất nhiều điểm mới, trong đó có những vấn đề trọng tâm xin ý kiến nhân dân. Phạm vi sửa đổi, bổ sung BLHS được xác định là cơ bản và toàn diện. Tại hội nghị, các ý kiến đóng góp của đại biểu đều đánh giá dự thảo BLHS sửa đổi cơ bản phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với Hiến pháp năm 2013, tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình hiện nay.
    Tuy nhiên, một số vấn đề trọng tâm của Dự thảo còn có ý kiến khác nhau, tập trung vào một số nội dung: về phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của người chưa thành niên và các biện pháp thay thế xử lý hình sự áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tội, trách nhiệm hình sự của pháp nhân và loại tội pháp nhân chịu trách nhiệm hình sự...Bên cạnh đó, cũng có ý kiến về nội dung bỏ hình phạt tử hình ở một số tội, quy định không áp dụng hình phạt tử hình, không thi hành án tử hình trong một số trường hợp; quy định không giảm án đối với người bị kết án tử hình nhưng được ân giảm xuống tù chung thân; về chuyển đổi hình phạt tiền, hình phạt cải tạo không giam giữ thành hình phạt tù có thời hạn; về hình phạt trục xuất…Một số đại biểu cũng đề cập đến việc thay thế tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng bằng những tội danh cụ thể trong các lĩnh vực kinh tế...
    Kết luận hội nghị, đồng chí Hồ Thị Kim Cúc UVTV - Phó Chủ tịch TT UBND huyện ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu. Đồng chí nhấn mạnh, việc lấy ý đóng góp vào dự thảo BLHS sửa đổi là công việc có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ của nhân dân trong việc góp ý vào nội dung dự thảo BLHS sửa đổi, đảm bảo thể chế hóa đầy đủ kịp thời các Nghị quyết của Đảng, thể chế hóa các quy định của Hiến pháp năm 2013 để BLHS mới đáp ứng yêu cầu đấu tranh, phòng chống tội phạm trong tình hình mới.
     Những ý kiến đóng góp trực tiếp tại hội nghị và các ý kiến góp ý bằng văn bản, Ủy ban huyện nghiêm túc tiếp thu và sẽ tổng hợp báo cáo theo quy định.

Tác giả bài viết: Hồ Sỹ Phùng