Hội Phụ nữ huyện Đakrông với phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới

Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đakrông đã tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế; huy động được sức mạnh của toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ cùng chung tay xây dựng nông thôn mới.
Mô hình thôn không sinh con thứ 3 tại xã a Bung
     Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ của toàn hệ thống chính trị và của toàn dân sống trên địa bàn nông thôn. Trong thời gian qua, để góp phần cùng toàn Đảng bộ huyện đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã quan tâm chỉ đạo các cơ sở Hội, tổ chức các nhiệm vụ theo chuyên đề, tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ tích cực hưởng ứng phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, qua đó tạo khí thế thi đua sôi nổi, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên, các tầng lớp phụ nữ tham gia, bước đầu mang lại hiệu quả tích cực.
     Hội LHPN huyện đã xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011- 2015 triển khai đến các cấp hội cơ sở  tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ tích cực tham gia các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới ở địa phương như: hiến đất làm đường, đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn; ký cam kết thực hiện xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch", 3 tiêu chuẩn của phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" và thực hiện "Gia đình không có con em, người thân vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội".  Các cấp hội đã chủ động phối hợp tổ chức tuyên truyền đến cán bộ, hội viên phụ nữ về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan mật thiết đến phụ nữ gắn với các chuyên đề về: Nước sạch - vệ sinh môi trường nông thôn, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS… Tổ chức các lớp dạy nghề, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn cách làm ăn kinh tế; thực hiện tốt các đề án "Tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời ký đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước", Đề án "Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt", Đề án "Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm  giai đoạn 2010 - 2015". Một trong những hoạt động nổi bật của các cấp Hội phụ nữ nhằm xây dựng nông thôn mới là thực hiện hiệu quả các việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Cuộc vận động xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch", “Phụ nữ  thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm, vì sức khoẻ gia đình và cộng đồng”; phong trào "Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình" , "Xây dựng mái ấm tình thương"  .... Theo đánh giá trong giai đoạn 2011-2015 có trên 2.538 gia đình hội viên đạt phong trào “ 5 không, 3 sạch”, chiếm trên 50% tổng số gia đình hội viên, tình trạng vi phạm pháp luật tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình; vợ chồng sinh con thứ 3; trẻ em bỏ học… giảm đáng kể.
      Song song với mô hình này, Hội LHPN huyện  Đakrông đã triển khai, chỉ đạo các cơ sở Hội thực hiện có hiệu quả phong trào "Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình", "Xây dựng mái ấm tình thương" và các mô hình: "Phụ nữ trồng vườn rau sạch, bỏ ống tiết kiệm"; "Thực hành tiết kiệm, bảo vệ môi trường. Qua đó, ý thức của hội viên phụ nữ về công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm được nâng lên,  tạo cho chị em có thói quen vệ sinh môi trường gắn với thói quen tiết kiệm và nâng cao tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách. Hiện nay, hội LHPN huyện có 02 nhóm tổ tiết kiệm – tính dụng thôn, bản với 263 hội viên. Hàng năm trung bình có trên 250 gia đình hội viên thoát nghèo.
     Phong trào xây dựng nông thôn mới đang từng bước lan tỏa trong các cấp Hội phụ nữ. Để phong trào thực sự đi vào đời sống của chị em phụ nữ và nhân dân, trong thời gian tới, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Đakrông tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới gắn với phong trào thi đua góp phần tích cực tạo sự chuyển biến trong thực hiện tiêu chí nông thôn mới ở địa phương và khẳng định vai trò, trách nhiệm của chị em phụ nữ trong việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà và xây dựng quê hương Đakrông ngày càng giàu đẹp.

Tác giả bài viết: Hồ Sỹ Phùng