Giáo dục Đakrông với kết quả thực hiện điểm "nhấn" năm học 2014 - 2015

“Tăng cường xây dựng văn hóa học đường và giáo dục kỹ năng sống cho học sinh” là nhiệm vụ trọng tâm và nội dung điểm “Nhấn” năm học 2014 - 2015 của Ngành GD&ĐT Quảng Trị. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Sở, Phòng GD&ĐT Đakrông đã tập trung chỉ đạo thực hiện điểm “Nhấn” trong năm học 2014 - 2015 và đã đạt được những kết quả đáng mừng.
Một lớp học tại huyện Đakrông
    Với định hướng: Xây dựng văn hóa học đường vừa là mục tiêu vừa là động lực tạo chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, giáo viên và học sinh nhằm tạo môi trường văn hóa lành mạnh, các mối quan hệ thân thiện, để hình thành đạo đức, nhân cách và kỹ năng sống cho học sinh; Giáo dục kỹ năng sống giúp cho học sinh hiểu biết, tự tin, trung thực, mạnh dạn, ứng xử tốt với mọi tình huống xảy ra trong cuộc sống, sinh hoạt và học tập.
    Vượt lên những khó khăn, thách thức, từ xuất phát điểm thấp, mạng lưới trường lớp học dàn trải, địa bàn phức tạp, giao thông cách trở, cơ sở vật chất trường học chưa hoàn thiện, nhiều điểm lẻ, thiếu mặt bằng, học sinh phần lớn là con em đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện kinh tế gặp nhiều khó khăn,… để quyết tâm thực hiện điểm “Nhấn” năm học 2014 - 2015 nhằm tạo đà cho các năm học tiếp theo.
    Với 25 tiêu chí về văn hóa học đường và 20 tiêu chí về giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, giáo dục và đào tạo huyện Đakrông đã đạt được nhiều tiêu chí quan trọng: Đa số các trường học đã có cổng trường, biển tên trường; có sơ đồ tổng thể, có khuôn viên được quy hoạch, có cột cờ, bảng tin hoạt động, thùng thư góp ý và hệ thống hàng rào khép kín; phòng học, phòng chức năng có hệ thống bảng biểu, được trang trí khoa học, thẩm mĩ; có hệ thống nhà vệ sinh hợp lý, có nước sạch và nước uống dùng cho giáo viên và học sinh; thực hiện nghiêm túc các hoạt động giáo dục. Phần lớn học sinh có trang phục phù hợp, một số trường thực hiện đồng phục trong học sinh; học sinh có thói quen chào hỏi, kính trọng, lễ phép với người lớn tuổi, tham gia nhiệt tình các hoạt động và có ý thức cộng đồng; đoàn kết, thân ái, giúp đỡ nhau trong học tập và cuộc sống; không nói tục, chửi thề, không có tệ nạn xâm nhập vào trường học; học sinh có được các kỹ năng giao tiếp và ứng xử thân thiện và tự tin hơn; các kỹ năng hoạt động tập thể, ứng phó với thiên tai, phòng chống tệ nạn xã hội, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe … được đa số học sinh am hiểu và vận dụng được vào cuộc sống hàng ngày.
     Nhiều đơn vị trường học đã thực hiện tốt điểm “Nhấn” năm học 2014 - 2015, tiêu biểu: Trường TH thị trấn KrôngKlang, Trường THCS Ba Lòng, Trường TH Ba Lòng, Trường TH Tà Rụt, Trường MN Hoa Lan, Trường MN A Ngo, Trường MN Sơn Ca, Trường THCS thị trấn KrôngKlang, Trường MN Hướng Hiệp, Trường TH&THCS A Ngo, Trường TH&THCS Triệu Nguyên, Trường TH số 1 Hướng Hiệp, Trường TH&THCS Mò Ó, Trường TH&THCS Húc Nghì, …
      Với 38 đơn vị trường học trực thuộc, kết quả tự đánh giá gồm: 10 trường học xếp loại Xuất sắc, 14 trường học xếp loại Tốt, 12 trường học xếp loại Khá và 02 trường học xếp loại Trung bình.
      Phòng GD&ĐT đã tổ chức 03 đợt kiểm tra tại 18 đơn vị trường học với kết quả xếp loại như sau: Xếp loại Xuất sắc 02 trường, xếp loại Tốt 05 trường, xếp loại Khá 07 trường và xếp loại Trung bình 04 trường. 
      Kết quả đạt được cho thấy sự nổ lực của các nhà trường và sự chỉ đạo quyết liệt của Phòng GD&ĐT Đakrông trong việc thực hiện điểm “Nhấn” của GD&ĐT Quảng Trị năm học 2014 - 2015, đây vừa là cơ sở nền tảng, là bước tạo đà, vừa là mục tiêu lâu dài của GD&ĐT vùng khó huyện Đakrông.  

Tác giả bài viết: Phan Văn Đức