Đẩy mạnh phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu"

Năm 2018, là năm thứ hai tổ chức học tập Nghị quyết Đại hội Hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2017-2022, cùng với các sự kiện chính trị trong năm, đã tạo thời cơ để Hội CCB các cấp triển khai các hoạt động thi đua yêu nước, khơi dậy trong mỗi cán bộ hội viên phẩm chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng Hội trong sạch vững mạnh (TSVM). Thấm nhuần lời dạy của Bác “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, Hội Cựu chiến binh huyện Đakrông đã cụ thể hóa các nội dung của phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” thành những hoạt động thiết thực, hiệu quả, sát với nhiệm vụ trọng tâm, điều kiện thực tế của Hội, của địa phương, cơ quan, đơn vị. Từ đó, đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về tư duy và hành động của từng hội viên, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và xây dựng Hội trong sạch vững mạnh.
Phong trào thi đua “CCB gương mẫu” đã tạo ra nguồn lực tinh thần trở thành sức mạnh vật chất của mỗi cán bộ, hội viên CCB và các cấp hội; tạo ra động lực mạnh mẽ, có sức lan tỏa sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên thi đua “Xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN và bảo vệ nhân dân”; thi đua “Đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, làm giàu chính đáng”; “Tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động của địa phương”, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng, chống ma túy, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
Trong quá trình triển khai thực hiện phong trào thi đua, các cấp hội luôn quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và bồi dưỡng rèn luyện phẩm chất, đạo đức lối sống cho cán bộ, hội viên; tích cực tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tích cực tham gia xây dựng củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu luôn được các cấp hội quan tâm và được sự tham gia hưởng ứng tích cực bằng những việc làm cụ thể. Hội đã tham gia thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng, các mục tiêu, chỉ tiêu, chương trình phát triển kinh tế xã hội, cũng cố QP- AN ở địa phương, thường xuyên chỉ đạo, định hướng tư tưởng, nâng cao cảnh giác cách mạng, củng cố lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng trong hội viên CCB. Những nơi có mâu thuẩn trong nội bộ nhân dân, Hội đã phân công cán bộ phối hợp với cấp ủy, Mặt trận và các đoàn thể, ban, ngành chức năng để cùng giải quyết, vận động hội viên chấp hành các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở.
Hội đã giúp đở 10 thanh niên hư hỏng, chậm tiến đã tiến bộ và hòa nhập công đồng ( Ba Lòng 2; Triệu nguyên 01; Mò Ó 2; Tà Rụt 03; Tà long 01; A Ngo 01). Hội viên là đảng viên tham gia đóng góp hàng trăm ý kiến trong thực hiện diễn đàn “Vai trò chi bộ Đảng trong giáo dục quản lý cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ” được các chi bộ đánh giá cao. Phong trào thi đua “CCB giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi, tham gia thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Hội thường xuyên bám sát các Nghị quyết, đề án về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, động viên cán bộ, hội viên tập trung công tác sản xuất các mùa vụ trong năm, gắn với thực hiện CCB “Tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới”…Từ đặc điểm, thế mạnh của từng địa phương hội viên đã mạnh dạn chuyển đổi cây trồng vật nuôi, theo hướng tập trung chuyên canh trong sản xuất và chăn nuôi nhằm phát triển kinh tế hộ gia đình, như dứa, chuối, keo lai và rau màu các loại. Hiện nay hội viên CCB trong toàn huyện có 1.200 ha rừng tràm và keo lai, 230 ha chuối, 35,2 ha dứa; chăn nuôi trâu bò hiện có 3.900 con, trong đó có 600 con bò. Phát triển 2 trang trại, 15 gia trại và 21 hộ kinh doanh dịch vụ tổng hợp, đã tạo việc làm cho hơn 960 lao động trong gia đình hội viên CCB, có việc làm thường xuyên và thu nhập ổn định. Hội còn tạo điều kiện giúp 1.112 hội viên vay vốn NHCSXH huyện, đến 30/11/2018 tổng số dư nợ vốn vay là 45 tỷ 104 triệu đồng tăng trên 4 tỷ so với đầu năm, tạo việc làm cho gia đình hội viên, đến 30 tháng 11 năm 2018 hộ nghèo trong hội còn 312 hộ giảm 37 hộ so với đầu năm 2018. Đến nay đời sống của hội viên Hội CCB toàn huyện tương đối ổn định từng bước nâng lên. Hộ CCB khá: 400/1530 hộ = 26,1%; Hộ trung bình: 716/1530 hộ = 46,7%; Hộ cận nghèo: 96/1530 hộ = 6,3 %; Hộ nghèo: 312/1530 = 20,4 %; Hội viên khó khăn về nhà ở hiện còn: 20 hộ/1530 hộ = 1.4% Tinh thần thi đua “CCB gương mẫu” còn thể hiện ở nhiều việc làm nghĩa tình, ấm áp tình đồng chí, đồng đội, các cấp hội thường xuyên tổ chức thăm hỏi động viên, tặng quà hội viên lúc ốm đau, lúc gặp khó khăn hoạn nạn.Vào các dịp kỷ niệm lễ, tết trong năm các cấp Hội đã tổ chức phối hợp tham gia thăm và tặng quà cho gia đình chính sách và hội viên gặp khó khăn với tổng số tiền: 47.100.000 đồng. Thăm hội viên ốm đau trên 10 triệu đồng; phúng viếng hội viên qua đời 2 triệu đồng; thăm tặng quà ngày TB liệt sĩ 27/7/2018 cho 12 hội viên CCB là thương binh có hoàn cảnh khó khăn 2,4 triệu đồng; Tổ chức cho cán bộ hội viên tổng vệ sinh, viếng và dâng hương, dâng hoa ở các nghĩa trang, tượng đài các anh hùng liệt sỹ trong toàn huyện…
Công tác phối hợp tham gia các phong trào, các cuộc vận động của địa phương được huyện hội quan tâm, chú trọng,triển khai cho các cấp Hội tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết TW 4; (khóa XII) của BCH TW Đảng; Quy định số 55/QĐ-TW ngày 19/12/2016 của Bộ chính trị và các Nghị quyết của các cấp ủy Đảng và của TW theo kế hoạch của cấp ủy các cấp, chỉ đạo và hướng dẫn cán bộ, hội viên thực hiện tốt Chỉ thị số 05 CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018. Phối hợp với BCHQS huyện tiếp tục thực hiện chương trình phối hợp tìm kiếm, cất bóc mộ liệt sỹ, chủ trì xây dựng và nhân rộng các mô hình CCB phát triển kinh tế gia đình, xây dựng vườn mẫu mang hiệu quả cao. Vận động nhân dân hiến đất, hiến cây, hiến kế, hiến công trong xây dựng và chỉnh trang nông thôn mới. Xây dựng chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường; bảo vệ các tuyến đường nông thôn mới xanh - sạch - đẹp. Hội CCB huyện đã đăng ký xây dựng 1-2 mô hình CCB tham gia tự quản các đoạn đường mà CCB đảm nhận.Phối hợp tích cực với các lực lượng duy trì an ninh, trật tự ở địa phương; 100% hội viên thực hiện nghiêm túc hương ước, quy ước xây dựng khu dân cư văn hóa: 100% HV và người thân trong gia đình không vi phạm pháp luật. Các cấp hội tích cực tuyên truyền phối hợp PBGDPL, vận động CCB và nhân dân tham gia phòng chống tội phạm ma túy; bảo đảm trật tự an toàn giao thông, chương trình quốc gia phòng chống tệ nạn xã hộ. Tích cực giáo dục bồi dưỡng truyền thống, chủ nghĩa anh hùng cách mạng và đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ… được cán bộ, hội viên CCB gương mẫu nhiệt tình hưởng ứng và thu được nhiều kết quả đáng phấn khởi. 
Hiệu quả từ phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” đã góp phần thúc đẩy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của hội. Hàng năm Hội CCB huyện Đakrông đều được các cấp tặng giấy khen, riêng năm 2015, hội CCB huyện được UBND tỉnh, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen có thành tích trong phong trào thi đua “ Cựu chiến binh gương mẫu”.
Thời gian tới, các cấp hội trong toàn huyện tiếp tục hưởng ứng và động viên các thế hệ CCB phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Trung ương và địa phương phát động. Bám sát mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và Nghị quyết Đại hội CCB huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 - 2022 đề ra. Qua đó, thúc đẩy các phong trào hoạt động của hội ngày càng hiệu quả, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng hội trong sạch vững mạnh.

Tác giả bài viết: Hồ Sỹ Phùng