Đảm bảo các chính sách an sinh xã hội - tạo nền tảng cho sự phát triển kinh tế bền vững

Những năm qua, cùng với tập trung phát triển kinh tế, huyện Đakrông luôn chú trọng công tác bảo đảm an sinh xã hội (ASXH), bằng nhiều chính sách, giải pháp đồng bộ, được triển khai hiệu quả. Qua đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.
Đồng chí Nguyễn Trí Tuân - Bí thư huyện ủy thăm và tặng quà cho hộ gia đình chính sách tại xã A Bung
Xác định công tác giảm nghèo là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, bằng nhiều chương trình, chính sách, dự án của Trung ương, của tỉnh, huyện Đakrông đã ban hành và tập trung chỉ đạo thực hiện nhiều chính sách, chương trình, dự án và huy động nguồn lực của toàn xã hội để trợ giúp người nghèo vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo. Các chính sách và giải pháp xóa đói, giảm nghèo được triển khai đồng bộ trên nhiều phương diện như: hỗ trợ phát triển sản xuất thông qua các chính sách tín dụng ưu đãi; hỗ trợ nhà ở; đào tạo nghề, tạo việc làm...
Thực hiện Quyết định 1956 ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn (LĐNT) đến năm 2020” (viết tắt là Đề án 1956), đến nay, chất lượng LĐNT trên địa bàn huyện đã có bước cải thiện đáng kể. Công tác đào tạo nghề cho LĐNT đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy năng suất lao động, tạo việc làm, tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới. Do đó huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện nhiều chương trình đào tạo nghề, giải quyết việc làm với nhiều chính sách trợ giúp thiết thực, như: hỗ trợ vay vốn học nghề, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, xuất khẩu lao động; ban hành các cơ chế, chính sách để nâng cao chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp... Nhờ đó, sau 10 năm (2010-2020), Tổng số lao động qua đào tạo, tập huấn nghề ước đến cuối năm 2020 trên địa bàn huyện có khoảng 10.579 người, chiếm tỷ lệ 43,33% dân số trong độ tuổi lao động tăng 19,33% so với năm 2010 (24%). Trong đó số lao động qua đào tạo nghề 6.531 chiếm tỷ lệ 27,7%, tăng 14,5% so với năm 2010 (13,2%). Số lao động qua đào tạo, tập huấn nghề giai đoạn (2010-2020) có 7.333 người, trong đó số lao động được đào tạo nghề 3.626 người, nghề nông nghiệp có 2.737 lao động, nghề phi nông nghiệp có 889 lao động. Hàng năm tạo và giải quyết việc làm mới trên 800 lao động, XKLĐ các nước trên 30 người. “Theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đakrông lần thứ V nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra: Giai đoạn 2015-2020 tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm bình quân >5% theo chuẫn quốc gia giai đoạn 2015-2020. Riêng đầu năm 2016, toàn huyện có 4.941hộ nghèo chiếm 56,55%; từ năm 2016-2020 đã có 1.408 hộ thoát nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 22,8%, bình quân giảm 5,7%/năm. Hiện nay , toàn huyện có 3.533 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 33,75%, ước đến cuối năm 2020 số hộ nghèo toàn huyện giảm còn 3.005 hộ tương ứng với 27,89% vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra”. tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều đến năm cuối 2020 giảm còn 2,31%, bình quân giảm 2,24%/năm, cơ bản đạt kế hoạch đề ra. Đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên rõ rệt; thu nhập bình quân đầu người tăng theo từng năm. Bên cạnh đó, hệ thống chính sách trợ giúp xã hội không ngừng được mở rộng, bao phủ hầu hết các nhóm đối tượng từ trẻ sơ sinh đến người cao tuổi. Hệ thống bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được quan tâm phát triển với nội dung và hình thức ngày càng phong phú, được triển khai đồng bộ với nhiều loại hình. Đặc biệt, đã thực hiện chính sách bảo hiểm y tế miễn phí cho trẻ em đến 6 tuổi và một số đối tượng chính sách, người nghèo.
Không chỉ tập trung cho công tác giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, huyện còn không ngừng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và hoàn thiện các chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Đến nay, 100% các đối tượng đã được hưởng trợ cấp ưu đãi theo quy định; gia đình người có công có mức sống ổn định. Hàng năm, có hàng trăm lượt đối tượng được thụ hưởng chế độ điều dưỡng tập trung hoặc điều dưỡng tại gia đình; 100% người nghèo, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội được thụ hưởng chế độ bảo hiểm y tế; xác nhận và giải quyết chế độ cho hàng ngàn đối tượng là người có công và thân nhân của họ. Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm sóc đời sống người có công với cách mạng được duy trì thường xuyên, với các chương trình tình nghĩa, như: xây dựng quỹ Đền ơn đáp nghĩa”; xây dựng nhà tình nghĩa; tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa; phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng... được phát động rộng khắp tới các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể và Nhân dân. Qua đó, huy động được sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội chăm lo cho đối tượng chính sách, góp phần ổn định, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội. Những năm qua, cùng với nguồn ngân sách Trung ương , tỉnh hổ trợ đã thực hiện việc hỗ trợ xây mới, sửa chữa hàng ngàn nhà ở cho người có công. 100% Bà mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống được các cơ quan, đơn vị nhận chăm sóc, phụng dưỡng tới cuối đời. Bên cạnh đó, các cấp, các ngành trong tỉnh, huyện thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách của Trung ương, của tỉnh đối với người cao tuổi; duy trì thường xuyên và thực hiện tốt các hoạt động chăm sóc, phụng dưỡng, động viên nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người cao tuổi; quan tâm chăm sóc và bảo vệ trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn….
Từ những kết quả đạt được cho thấy, công tác bảo đảm ASXH đã nhận được sự đồng thuận và quyết tâm cao của các cấp, ngành, đoàn thể và Nhân dân. Đây sẽ là tiền đề vững chắc góp phần bảo đảm ổn định xã hội, từng bước nâng cao đời sống của Nhân dân, tạo đà cho sự phát triển toàn diện và bền vững của địa phương.

Tác giả bài viết: Hồ Sỹ Phùng