Đakrông: Giữ gìn phát huy các giá trị truyền thống

Thời gian qua việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của người Vân Kiều, Pa Kô (chiếm gần 80% dân số của huyện) ở huyện miền núi Đakrông được cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể chú trọng quan tâm, đạt được những kết quả quan trọng góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
Đakrông: Giữ gìn phát huy các giá trị truyền thống
Theo đó, công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn được thể hiện qua việc đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng Nhà văn hóa truyền thống dân tộc Vân Kiều, Pa Kô phục vụ cho việc giới thiệu, trưng bày hiện vật; xây dựng nhà dài truyền thống của đồng bào dân tộc Pa Kô tại xã A Ngo; khôi phục 16 ngôi nhà sàn truyền thống của đồng bào dân tộc Vân Kiều tại xã Đakrông.
Thực hiện các cuộc điều tra, khảo sát, toàn huyện hiện có hàng trăm chiếc cồng, chiêng được lưu giữ tại các hộ gia đình, với 11 lễ hội truyền thống, 20 loại nhạc cụ và trên 6 làn điệu dân ca đặc sắc được đưa vào hạng mục bảo tồn và phát triển. Hiện nay trên địa bàn huyện duy trì được bốn đội cồng chiêng nhiều lần tham gia Hội thi cồng chiêng quốc tế tại Tây Nguyên, Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam và các hoạt động văn hóa lớn của tỉnh, huyện được đánh giá cao. Toàn huyện có 32 di tích lịch sử văn hóa được xếp hạng, 30% số xã có nhà văn hóa, 70% làng, bản được đầu tư thiết bị phục vụ sinh hoạt văn hóa, hơn 80% thôn, bản có nhà sinh hoạt cộng đồng. Nhiều lễ hội truyền thống của người Vân Kiều, Pa Kô được phục dựng, bảo tồn như: Lễ hội A Riêu Ping (bốc mã), A Da (mừng lúa mới), Prúc bor (cầu mùa)… Các loại nhạc cụ truyền thống như cồng, chiêng, trống, khèn; các làn điệu dân ca như Oát, Xa nớt, Cà lơi - Cha chấp, Xiêng… được coi trọng và bảo tồn. Hệ thống chữ viết Bru-Vân Kiều được đào tạo rộng rãi cho mọi đối tượng.
Cùng với việc bảo tồn các giá trị văn hóa trong cộng đồng, chính quyền địa phương đã có nhiều chủ trương kêu gọi các tổ chức hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo giáo viên dạy tiếng Bru-Vân Kiều, nghệ nhân về nhạc cụ truyền thống, nghệ nhân cồng chiêng, nghề dệt thổ cẩm… để gìn giữ cũng như lưu truyền các giá trị văn hóa truyền thống cho các thế hệ sau.

Tác giả bài viết: Lâm Phương