Chương trình hiến máu tình nguyện tại Đakrông thu được 314 đơn vị máu

Ngày 17/11/2020, Ban chỉ đạo hiến máu huyện Đakrông phối hợp với Trung tâm huyết học miền trung tại Huế tổ chức hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2020.
Cán bộ, chiến sĩ, người dân tích cực tham gia hiến máu tình nguyện
Với thông điệp mỗi giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại. Những năm qua phong trào hiến máu nhân đại trên địa bàn huyện Đakrông đã trở thành phong trào được người dân trên địa bàn tích cực tham gia. Và đây là năm thứ 12 huyện Đakrông tổ chức hiến máu nhân đạo hàng năm số người đang ký tham gia hiến máu ngày càng tăng, Trong đó có nhiều gia người tham gia hiến máu từ 7-12 lần, có nhiều gia đình có 3 -4 người cùng tham gia hiến máu. Hiến máu tình nguyện là một trong những nghĩa cử cao đẹp của con người với con người và là truyền thống tương thân tương ái lá lành đùm lá rách không chỉ cán bộ mà ý thức của người dân ở các xã vùng sâu vũng xa cũng đã đến để tình nguyện hiến máu... Trong đợt này huyện Đakrông đã hiến được 314 đơn vị máu cho trung tâm huyết học miến trung tại Huế, có hơn 600 người đăng ký là ngân hàng máu sống khi cần.

Tác giả bài viết: Lâm Phương