Chú trọng công tác trợ giúp pháp lý đến với người dân

Để công tác trợ giúp pháp lý có hiệu quả, đến với đông đảo quần chúng nhân dân trên địa bàn. Năm 2017, UBND huyện đã phối hợp với Chi nhánh trợ giúp pháp lý số 2 xây dựng và ban hành một số kế hoạch về trợ giúp pháp lý. Qua đó đã tổ chức được 13 điểm trợ giúp pháp lý lưu động đến 10 đơn vị cấp xã bao gồm: A Bung, A Ngo, Tà Long, Ba Nang, Đakrông, Hướng Hiệp, Mò Ó, Ba Lòng và Thị trấn Krông Klang.
Chú trọng công tác trợ giúp pháp lý đến với người dân
Qua những đợt tổ chức trợ giúp pháp lý lưu động đã thu hút 842 người tham gia và trợ giúp cho 290 người có nhu cầu. Hoạt động trợ giúp pháp lý lưu động đã tiến hành lồng ghép tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam, Bộ luật hình sự, Bộ luật bảo vệ và phát triển rừng, Luật hôn nhân và gia đình, Luật hộ tịch... Bên cạnh đó, các câu lạc bộ trợ giúp pháp lý tại các xã, thị trấn trên địa bàn đã tổ chức được 32 đợt trợ giúp pháp lý đến người dân tại các thôn bản với số lượng 1571 người tham gia và trợ giúp pháp lý cho 197 lượt người có nhu cầu. Những năm trở lại đây, việc trợ giúp pháp lý cho người dân, đặc biệt người dân vùng sâu vùng xa luôn được các cấp các nghành liên quan của huyện chú trọng. Thông qua việc tư vấn pháp luật để hướng dẫn người dân thực hiện đúng pháp luật, nâng cao nhận thức về pháp luật, đồng thời góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu KTXH, QPAN trên địa bàn.

Tác giả bài viết: Văn Tiến