Chú trọng công tác phân luồng và định hướng nghề nghiệp cho học sinh

Đakrông là huyện miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ lớn, đời sống còn nhiều khó khăn, vì vậy thời gian qua huyện luôn chú trọng công tác phân luồng và định hướng nghề nghiệp cho học sinh nhằm tạo bước đột phá về chất lượng giáo dục, đáp ứng nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực huyện nhà.
Chú trọng công tác phân luồng và định hướng nghề nghiệp cho học sinh
Theo đó, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng GD&ĐT, các trường THCS tăng cường phối hợp với các cơ sở dạy nghề tổ chức tuyên truyền, hướng nghiệp cho học sinh lớp 9; nắm bắt nguyện vọng, năng khiếu của từng em để có hướng giúp các em có những lựa chọn phù hợp với sở trường và năng lực của bản thân. Trong năm học 2020 - 2021, 100% học sinh lớp 9 được tư vấn định hướng nghề nghiệp, qua đó đã giúp học sinh lụa chọn hình thức học tập phù hợp với năng lực của bản thân và nhu cầu của xã hội; tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đăng ký tuyển sinh vào lớp 10 THPT đạt trên 80%. Nhờ được tuyên truyền, hướng nghiệp đầy đủ nên một số học sinh sau khi học xong bậc THCS đã lựa chọn không tiếp tục học lên THPT mà vào học tại các trường đào tạo nghề cho phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh và lực học của bản thân. Mục tiêu của việc phân luồng và định hướng nghề nghiệp cho học sinh là tạo bước đột phá về chất lượng giáo dục hướng nghiệp trong giáo dục phổ thông, góp phần chuyển biến mạnh mẽ công tác phân luồng học sinh sau THCS và THPT vào học các loại nghề phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực của địa phương.

Tác giả bài viết: Minh Vũ