Cần quan tâm nâng cao chất lượng dân số - kế hoạch hóa gia đình ở Đakrông

Đakrông (Quảng Trị) là huyện miền núi nghèo, địa bàn rộng, dân cư thưa thớt, đời sống người dân chủ yếu dựa vào nông nghiệp, điều kiện vật chất và tinh thần của bà con nơi đây nhìn chung còn khó khăn nhiều mặt. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS - KHHGĐ), những năm qua, bên cạnh sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp, các ngành, huyện đã có nhiều nỗ lực trong xây dựng giải pháp phù hợp để nâng cao chất lượng dân số, phấn đấu tiến kịp với các huyện vùng thuận lợi. Tuy nhiên, quá trình thực hiện, công tác DS - KHHGĐ của Đakrông vẫn còn gặp không ít khó khăn, thách thức, đòi hỏi phải có thời gian và sự quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền, cán bộ và nhân dân địa phương trong việc triển khai các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.
Tuyên truyền chính sách dân số - KHHGĐ cho phụ nữ vùng khó
Huyện ủy, UBND huyện Đakrông đã quan tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai các văn bản, quy định của Đảng và Nhà nước, của tỉnh về công tác DS - KHHGĐ, đặc biệt là Nghị quyết 06/NQ-HĐND, ngày 20/4/2010 của HĐND tỉnh; Kế hoạch số 3402/KH-UBND, ngày 5/10/2010 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết 06 được phổ biến, triển khai rộng rãi đến các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương. Nhờ làm tốt công tác triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tiếp tục giảm mức sinh, chủ động kiểm soát quy mô dân số, đồng thời từng bước triển khai các hoạt động nâng cao chất lượng dân số, giảm tỷ lệ trẻ em sinh ra bị dị tật bẩm sinh, thiểu năng trí tuệ; tỷ lệ suy dinh dưỡng; thực hiện có chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản/ KHHGĐ nên công tác DS - KHHGĐ trên địa bàn huyện thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu qua các năm: Tỷ suất sinh giảm từ 23,4‰ (năm 2010) xuống còn 22,81‰ (năm 2014). Tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên giảm từ 31,1% (năm 2010) xuống còn 24,2% (2014). Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên ổn định qua các năm. Tỷ lệ các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sử dụng các biện pháp tránh thai từ 73,7% (2010) tăng lên 86% (năm 2014).
 
Bên cạnh đó, công tác truyền thông về DS - KHHGĐ ngày càng được đẩy mạnh, đến tận đối tượng. Nhờ vậy, nhận thức của toàn xã hội có nhiều chuyển biến rõ rệt, quy mô gia đình ít con được nhiều cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ chấp nhận, nhịp độ gia tăng dân số nhanh đã được khống chế, số con trung bình của một phụ nữ từ 15 - 49 tuổi giảm qua các năm. Chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ CSSKSS/ KHHGĐ được chú trọng, nhất là vùng đông dân, vùng có mức sinh cao, vùng đặc biệt khó khăn thu hút đông đảo nhân dân hưởng ứng tham gia. Ngoài nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia bố trí hàng năm, huyện còn quan tâm bố trí ngân sách địa phương bình quân mỗi năm từ 80-100 triệu đồng cho công tác DS - KHHGĐ. Ngoài ra, huyện còn tranh thủ các nguồn lực từ chương trình 30a của Chính phủ, bố trí bình quân hàng năm 60 triệu đồng để hỗ trợ các hoạt động DS - KHHGĐ; chỉ đạo UBND các xã, thị trấn quan tâm, hỗ trợ cho các trạm y tế kinh phí để tổ chức các hoạt động truyền thông bề nổi trong các đợt chiến dịch, sơ kết, tổng kế, kỷ niệm ngày Dân số Thế giới 11/7 và ngày Dân số Việt Nam…hàng năm. Các hoạt động của đề án Nâng cao chất lượng dân số cho đồng bào dân tộc thiểu số được triển khai tích cực. Năm 2014, đề án “Tư vấn và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi dựa vào cộng đồng” được triển khai tại 2 xã với 4 câu lạc bộ “Người cao tuổi giúp người cao tuổi” đã đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho đồng bào dân tộc thiểu số là người lớn tuổi…
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác DS - KHHGĐ ở huyện Đakrông vẫn còn nhiều vấn đề cần quan tâm như: tỷ suất sinh giảm chậm và đang nằm ở nhóm các huyện có mức sinh cao của tỉnh. Tỷ lệ sinh con thứ 3 giảm chậm, có chiều hướng gia tăng, đặc biệt là đối tượng cán bộ, đảng viên. Công tác xây dựng mô hình thôn, khóm không có người sinh con thứ 3 trở lên bước đầu đạt kết quả nhất định, tuy nhiên vẫn còn hạn chế ở số lượng và chất lượng. Tính đến cuối năm 2014, toàn huyện chỉ mới xây dựng được 36 mô hình/102 thôn, khóm của toàn huyện. Công tác kiểm tra, đánh giá việc duy trì mô hình thôn không có người sinh con thứ 3 trở lên hàng năm chưa được các địa phương quan tâm đúng mức. Vì vậy, mô hình này chỉ mới dừng lại ở việc “phát” mà chưa “động”. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách DS - KHHGĐ tại cơ sở của một số cấp ủy đảng, chính quyền địa phương còn thiếu tính nhất quán, chưa cương quyết. Các trường hợp vi phạm chính sách dân số chưa được xử lý nghiêm đã ảnh hưởng đến phong trào chung. Công tác phối hợp hoạt động của các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở còn thiếu tính đồng bộ, tích cực. Công tác tham mưu cho lãnh đạo chính quyền của một số trưởng trạm y tế xã, cán bộ chuyên trách dân số trong chỉ đạo, triển khai, điều hành công tác DS - KHHGĐ chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Đội ngũ cộng tác viên dân số hoạt động còn cầm chừng, chưa thể hiện rõ nét vai trò, trách nhiệm của mình tại cơ sở. Công tác cập nhật thông tin biến động theo dõi hàng tháng chưa chính xác, thiếu kịp thời. Các hoạt động truyền thông vẫn theo lề lối cũ, chậm đổi mới, chưa thật đa dạng, phong phú để thu hút người dân tích cực tham gia. Việc cung cấp các dịch vụ CSSKSS/ KHHGĐ vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân như: thuốc tiêm, thuốc cấy tránh thai… Nguồn lực đầu tư cho công tác DS - KHHGĐ vẫn chưa đáp ứng so với nhu cầu thực tế của một huyện miền núi. Các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 06 chưa phù hợp với điều kiện thực tế để thực hiện công tác DS - KHHGĐ của một huyện miền núi như: chính sách khen thưởng mô hình thôn, bản không có người sinh con thứ 3 trở lên, chính sách hỗ trợ đối tượng đình sản, chế độ hỗ trợ cho cộng tác viên…
 
Đồng chí Hồ Thị Kim Cúc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Đakrông cho biết: Để công tác DS - KHHGĐ trên địa bàn Đakrông đạt được kết quả cao hơn trong thời gian tới đòi hỏi cần phải có sự quan tâm của toàn xã hội đối với công tác này. Đề nghị HĐND, UBND tỉnh cần có cơ chế chính sách đặc thù đối với huyện như: tăng mức hỗ trợ phụ cấp cộng tác viên dân số tối thiểu ngang bằng với hệ số phụ cấp của nhân viên y tế thôn bản. Tăng mức khen thưởng đối với các thôn, bản của vùng miền núi đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số duy trì từ 3 năm trở lên mô hình không có người sinh con thứ 3 trở lên. Tăng mức hỗ trợ chính sách khuyến khích đình sản cho các đối tượng tự nguyện để động viên người dân tham gia vì đây là một trong những biện pháp KHHGĐ có tính bền vững nhất. Tăng định mức khám và điều trị phụ khoa lên tối thiểu 50 nghìn đồng/ trường hợp để đảm bảo hiệu quả chất lượng điều trị. Tăng mức đầu tư cho công tác DS - KHHGĐ, trong đó có việc đầu tư đào tạo cán bộ, trang cấp thiết bị, cơ sở vật chất, nhất là tuyến huyện, xã. Nhân rộng, nâng cao chất lượng dân số về các hoạt động như: tập huấn, nói chuyện chuyên đề về sức khỏe sinh sản vị thành niên, tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, sàng lọc trước sinh và sơ sinh, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi… cho đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa./.

Tác giả bài viết: Kô Kăn Sương

Nguồn tin: Báo Quảng Trị