Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm việc tại xã A Ngo

Ngày 13/9, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh có buổi làm việc với UBND xã A Ngo, huyện Đakrông để giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 11 năm 2017 của HĐND tỉnh về chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017- 2020, tầm nhìn đến năm 2030.Về phía tỉnh có đồng chí Hồ Thị Thu Hằng - TUV - Chủ nhiệm UBKT trưởng ban, đại diện lãnh đạo MTTQ, sở y tế, cục dân số. về phía huyện có đồng chí Trần Văn Chạy - PCT HĐND huyện, đồng chí Hồ Thị Kim Cúc - PCT UBND huyện và đại diện lãnh đạo huyện, xã, các phòng ban liên quan.
Sau khi có Nghị quyết số 11/2017 của HĐND tỉnh, UBND xã A Ngo tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy, HĐND xã chỉ đạo tổ chức quán triệt cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã. Ban Dân số xã xây dựng chương trình hành động đề ra mục tiêu, giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của địa phương để thực hiện. Bằng các giải pháp và cách làm sáng tạo, quyết liệt, đồng bộ nên xã đã phát động được 7 thôn không có người sinh con thứ 3 trong đó có 2 thôn được khen thưởng 3 năm liền không có người sinh con thứ 3 trở lên (thôn Ăng Công, A La), Công tác truyền thông được tập trung lồng ghép trong các chiến dịch CSSK –KHHGĐ đến các thôn bản hàng năm thu hút đông đảo nhân dân tham gia hưởng ứng tạo một bước chuyển biến tích cực . Tuy nhiên xã vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai Nghị quyết 11 như: cơ sở vật chất hệ thống y tế xã đã xuống cấp; công tác truyền thông về dân số - kế hoạch hóa gia đình còn găp nhiều khó khăn do thiếu nguồn kinh phí , nhận thức về dân số và kế hoạch hóa gia đình của người dân đang còn hạn chế vì vậy nhiều chỉ tiêu của Nghị quyết đề ra còn chưa đạt hoặc đã đạt nhưng chưa bền vững.

Tác giả bài viết: Văn Tiến