Ban VHXH - HĐND tỉnh Quảng Trị thực hiện giám sát tại huyện Đakrông

Ngày 4/6, Ban VHXH - HĐND tỉnh Quảng Trị do đồng chí Nguyễn Văn Hùng - UVTVTU - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Trưởng Ban VHXH, HĐND tỉnh làm trưởng đoàn giám sát tình hình thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh về lĩnh vực văn hóa xã hội, Đề án Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 tại huyện Đakrông. Dự buổi làm việc có đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, UBMTTQVN tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh; các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Tài chính, Giáo dục- Đào tạo. Về phía huyện có đồng chí Hồ Thị Kim Cúc - PCT UBND huyện, lãnh đạo các phòng, ban cấp huyện
Đồng chí Hồ Thị Kim Cúc báo cáo đến đoàn công tác tình hình thực hiện nghị quyết HĐND tỉnh
       Thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh về lĩnh vực văn hóa xã hội, đến nay chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện Đakrông từng bước được nâng lên; công tác phổ cập giáo dục tiểu học- chống mù chữ, phổ cập THCS tiếp tục được củng cố và duy trì. Các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế được triển khai đồng bộ, góp phần thực hiện tốt công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Công tác xây dựng đời sống văn hóa đã thu hút được sự đồng tình, hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân. Lĩnh vực lao động việc làm, xóa đói giảm nghèo và công tác an sinh xã hội thực hiện có hiệu quả. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện giảm xuống còn 25,9%. Đã thực hiện điều tra cung- cầu lao động năm 2015, tổ chức dạy nghề cho 232 lao động, giải quyết việc làm cho gần 1.000 lao động; hoàn thành cấp phát thẻ hộ nghèo, hộ cận nghèo, bảo hiểm y tế cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số. Các chính sách dân tộc thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.
     Về Đề án Quy hoạch phát triển giáo dục- đào tạo, hiện nay quy mô mạng lưới trường lớp cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của con em nhân dân các dân tộc trong huyện. So với năm học trước, số lượng nhóm, lớp, học sinh tăng, toàn huyện có 605 nhóm, lớp với 11.474 học sinh từ ngành học mầm non đến cấp THCS, tăng 11 lớp và 227 học sinh so với cùng kỳ năm trước. Về cơ sở vật chất trường lớp học, trên địa bàn huyện có 38 đơn vị trường học với 518 phòng học; trong đó có 2 trường mầm non và 4 trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia, có 269 phòng học kiên cố (51,93%), 205 phòng học bán kiên cố (39,58%), 23 phòng học tạm (4,44%), 21 phòng học mượn (4,05%).
      Về biên chế đội ngũ, tính đến 1/5/2015, toàn huyện có 1.112 cán bộ, giáo viên, nhân viên; trong đó biên chế 935 người, hợp đồng 177 người. Việc thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đảm bảo đầy đủ. Khó khăn hiện nay đối với giáo dục Đakrông là cơ sở vật chất trường lớp chưa đáp ứng yêu cầu dạy và học, vẫn còn phòng học tạm, phòng học mượn; hầu hết học sinh thiếu sách giáo khoa theo đề án dạy học ngoại ngữ do phụ huynh không có điều kiện để mua; đội ngũ cán bộ, giáo viên còn thiếu, không ổn định, một số giáo viên chưa đạt chuẩn nên ảnh hưởng đến việc bố trí, sắp xếp đội ngũ phục vụ nhiệm vụ dạy học…
     Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Hùng đánh giá cao nỗ lực của huyện Đakông trong điều kiện huyện nghèo nhưng đã thực hiện đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực: giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, xây dựng các thiết chế văn hóa, TDTT, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo và thực hiện chính sách an sinh xã hội. Đồng chí lưu ý, thời gian tới huyện Đakrông cần tích cực tham mưu, đề xuất lãnh đạo tỉnh và các sở, ban ngành liên quan quan tâm ưu tiên bố trí tăng thêm kinh phí cho các công trình đầu tư xây dựng ở miền núi, đảm bảo xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. Về Đề án Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo, đề nghị huyện làm việc với các sở, ngành liên quan để tuyển đủ đội ngũ giáo viên, nhất là giáo viên dạy tiếng Anh theo đề án dạy học ngoại ngữ bậc tiểu học; chú trọng đầu tư cơ sở vật chất trường lớp, trang thiết bị phục vụ tốt nhiệm vụ dạy và học, không để tình trạng thiếu phòng phải học trong những phòng học tạm, phòng học mượn như hiện nay. Tiếp tục duy trì và phát triển thêm các trường phổ thông dân tộc bán trú và khu bán trú tại các trường THCS, Tiểu học; thực hiện tốt các chính sách của Nhà nước nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh đến trường./.

Tác giả bài viết: Minh Hiển