3866 lượt học sinh được khám sức khỏe định kỳ

Ngày nay, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, các em học sinh trên địa bàn huyện Đakrông cũng được quan tâm đầu tư về nhiều mặt, trong đó giáo dục và y tế là hai mặt không thể thiếu trong từng bước phát triển về thể chất và tinh thần của thế hệ trẻ em trong độ tuổi đến trường. Bởi vậy một thách thức đặt ra cho Nhà trường và ngành y tế huyện về nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu ngay tại trường học, làm thế nào để các em được học tập, rèn luyện và vui chơi trong một môi trường lành mạnh và an toàn.
Khám sức khỏe cho học sinh Trường TH và THCS Ba Lòng
Theo đó, công tác y tế trường học trên địa bàn huyện Đakrông trong những năm qua đang được ngành giáo dục và ngành y tế huyện quan tâm đúng mức. Trong năm 2019 Trung tâm Y tế huyện Đakrông tiếp tục duy trì tốt, có hiệu quả các hoạt động: khám, lập hồ sơ quản lý sức khỏe cho học sinh; kiểm tra vệ sinh môi trường học đường và các hoạt động y tế học đường; nắm số liệu học sinh tất cả các cấp trên địa bàn huyện; giám sát thực hiện hoạt động chương trình y tế trường học tại các Trạm y tế xã, thị trấn...Trong năm ngành y tế huyện đã triển khai giám sát hoạt động y tế trường học tại 28 trường học trên địa bàn huyện, tổ chức triển khai khám sức khỏe định kỳ tại 17 trường học với 3866 lượt học sinh được thăm khám. Bên cạnh đó Trung tâm y tê huyện còn tổ chức khám nha học đường và mắt học đường cho học sinh 17 trường học trên địa bàn. Có thể thấy rằng công tác chăm sóc sức khỏe cho học sinh đã được các cấp các ngành huyện Đakrông chú trọng, quan tâm đảm bảo cho trẻ em phát triển toàn diện về Đức - Trí - Thể - Mỹ. Tuy vậy, công tác y tế học đường vẫn còn tồn tại một số khó khăn như: nhiều đơn vị trường học vẫn còn thiếu cán bộ y tế trường học; thiếu y dụng cụ chăm sóc sức khỏe ban đầu nên ảnh hưởng không ít đến công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho học sinh tại các trường học trên địa bàn huyện Đakrông.

Tác giả bài viết: Minh Vũ