Xã Hải Phúc tổ chức họp HĐND xã kỳ họp thứ 12 khóa X

Ngày 7/7/2015 Xã Hải Phúc tổ chức họp HĐND xã kỳ họp thứ 12 khóa X nhiệm kỳ 2011-2016.
Kỳ họp thứ 12 HĐND xã hải Phúc khóa X nhiệm kỳ 2011-2016.
     Tại kỳ họp các đại biểu đã được nghe báo cáo tình hình kinh tế xã hội quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2015 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm nhìn chung đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng diện tích gieo trồng vụ Đông xuân 2014-2015 là 104,6 ha đạt 67,22% so với KH năm. Thu nhập bình quân đầu người 8,5-9,5 triệu đồng/ người/năm đạt 54,56% so với KH năm. Thực hiện tốt các chính sách xã hội nhất là các chính sách đối với hộ nghèo và chính sách dân tộc. Trợ giúp các đối tượng xã hội, chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, cấp giống cây con và phân bón cho các hộ nghèo theo nghị quyết 30a của chính phủ.Thực hiện các biện pháp phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng, nhờ đó diện tích năng suất các loại cây trồng đạt và vượt KH đề ra. Về công tác phòng chống lụt bão đã có phương án để kịp thời ứng phó khi có lụt bão xảy ra. Trong 6 tháng đầu năm 2015 UBND xã đã được chương trình dự Plan hõ trợ xây dựng 2 giếng khoan,3 cột báo lũ và 2 giàn tránh lũ với tổng số vốn hơn 176 triệu đồng. Công tác giải quyết việc làm đào tạo nghề cho lao động nông thôn với hơn 35 lao động.
      Trong 19 tiêu chí của bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới đã đạt 8/19 tiêu chí.Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh nhăm  nâng cao nhận thức cho cán bộ Đảng viên và nhân dân trong công tác phòng chống tham nhũng. Tổ chức ký cam kết quy định về khu dân cư xã phường, nhà trường đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự.
      Tại kỳ họp cử trì đã có những kiến nghị đề xuất như: Làm đường bê tông hóa từ nhà trường mẫu giáo, hiện nay đập dâng nước sạch và tưới tiêu vào đồng ruộng bị xuống cấp và đề xuất làm cầu tràn qua khe Tà Lang. Đề xuất giếng nước và điện thắp sáng cho xóm kha cát. HĐND xã cũng đã tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri để trình lên cấp trên có thẩm quyền giải quyết.
      Để triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 xã tiếp tục chỉ đạo người dân xuống vụ hè thu đúng theo lịch thời. Tạo giải quyết việc làm, khuyến khích bà con nhân dân phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo góp phần nâng cao đời sống cho bà con.

Tác giả bài viết: Phương Nhi- Quang Duy